Cập nhật tin tức nóng hổi

Thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Thông tin
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

NDĐT -Sáng 24-10, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021 với 95,05% số phiếu tán thành.

Nghị quyết nêu rõ:

Điều 1: Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội thông qua. Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24-10-2018.

Trước đó, theo chương trình, đầu giờ sáng 24/10, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy đã báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông
Kết quả, có 95,05% trong số 469 đại biểu tham gia tán thành thông qua Nghị quyết, có tám đại biểu (chiếm 1,65%) đại biểu không tán thành.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Chủ tịch Quốc hội cũng chúc tân Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị mới được Quốc hội tín nhiệm phê chuẩn.

Nguồn Nhandan
,

No comments:

Post a Comment