Cập nhật tin tức nóng hổi

“Chính quyền không trọng dân sẽ khó khăn trong thực thi chính sách”

Nếu chính quyền hoặc cán bộ trong bộ máy công quyền không chuẩn mực, không trọng dân thì quá trình thực thi chính sách rất khó khăn.

Sáng 10/10, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương có buổi làm việc, kiểm tra “Năm Dân vận chính quyền” 2018 tại thành phố Đà Nẵng.
Bà Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc
Bà Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc.

Từ năm 2009, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chọn chủ đề “Năm Dân vận chính quyền” để chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Những năm sau đó, các chủ đề của thành phố Đà Nẵng đều hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Nhiều chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội của thành phố Đà Nẵng vượt trội so với quy định của Trung ương. Qua khảo sát, mức độ hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính đạt 96%. Hàng tháng, thành phố đều kiểm tra đột xuất để chấn chỉnh kịp thời kỷ luật, kỷ cương và lề lối làm việc của cán bộ công chức…

Tuy nhiên, quá trình triển khai công tác dân vận chính quyền ở Đà Nẵng vẫn còn nhiều hạn chế. Một bộ phận công chức, viên chức chưa thực sự nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền, thiếu tinh thần trách nhiệm. Tình trạng giải quyết hồ sơ về đất đai, giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư còn chậm, tạo dư luận không tốt.

Tại buổi làm việc, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao việc thực hiện nghiêm túc “Năm Dân vận chính quyền” 2018 của thành phố Đà Nẵng. Đồng thời nhấn mạnh, năm nay, tất cả các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở tập trung thực hiện “Năm Dân vận chính quyền”.
Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương kiểm tra “Năm Dân vận chính quyền” 2018 tại Đà Nẵng
Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương kiểm tra “Năm Dân vận chính quyền” 2018 tại Đà Nẵng.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nhấn mạnh về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó nêu rõ dân vận nhà nước, dân vận chính quyền. Theo đó, dân vận chính quyền hết sức quan trọng, bởi cơ quan công quyền là nơi vừa tham mưu đề xuất, quyết định các chính sách vừa là cơ quan thực thi, tiếp cận nhiều nhất với người dân. Trong quá trình tổ chức thực thi chính sách hoặc đề xuất một chính sách có quy trình quan trọng là lấy ý kiến của người dân. Người dân đồng thuận, ủng hộ thì chính sách đi vào cuộc sống tốt nhất.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương nêu rõ, nếu chính quyền hoặc cán bộ trong bộ máy công quyền không chuẩn mực hoặc không vận động người dân thì gặp khó khăn trong triển khai các chủ trương chính sách.

Theo bà Trương Thị Mai, thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2018 có 6 nội dung trọng tâm, trong đó nội dung quan trọng tổ chức thực thi chính sách, giải quyết vấn đề phức tạp khiếu kiện đông người, đạo đức công vụ… Bà cũng lưu ý chính quyền thành phố Đà Nẵng nâng cao vai trò đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ làm sao đạt được chỉ số hài lòng của người dân cao nhất.

“Bộ máy công quyền, mà trực tiếp là bộ máy hành chính Nhà nước là điểm rất quan trọng trong quan h-..ệ với người dân. Chỗ này mà thuận dân rất ủng hộ, nhưng nếu cấp chính quyền hoặc cán bộ trong bộ máy công quyền không chuẩn mực hoặc không vận động người dân trong quá trình thực thi chính sách thì rất khó khăn. Khi mình trọng dân, tin dân, gần dân, có trách nhiệm với dân đó chính là công tác vận động quần chúng. Phải thực thi các chính sách cho tốt, quyết định vấn đề khiếu kiện đông người, đạo đức công vụ… để là sao người dân thấy rằng bộ máy công quyền thực sự vì dân” – bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Nguồn Vov
, , ,

No comments:

Post a Comment