Cập nhật tin tức nóng hổi

Liệu có phải là lên tiếng về Luật Đặc khu, Giáo sư Chu Hảo bị đề nghị kỷ luật

Chiều 25/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam ra thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 30 trong đó đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật Giáo sư Chu Hảo vì "làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội".
lên tiếng về Luật Đặc khu, Giáo sư Chu Hảo bị đề nghị kỷ luật
Theo thông cáo này, Giám đốc, kiêm Tổng Biên tập Chu Hảo là người chịu trách nhiệm chính về việc "Nhà xuất bản Tri thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy."

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng cho rằng khuyết điểm của GS Chu Hảo là rất nghiêm trọng vì vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng chí đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Giáo sư Chu Hảo, sinh năm 1940, hiện nay là Giám đốc nhà xuất bản Tri Thức, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ từng nhiều lần lên tiếng về Luật Đặc khu và An ninh mạng.

Trong thư kiến nghị hôm 2/6 về Luật An ninh mạng ký tên Giáo sư Đặng Hữu, ông này thay mặt nhóm chuyên gia chuẩn bị đưa Internet về VN đầu 1990 trong đó có GS Chu Hảo kiến nghị 4 điểm.

Trong đó có yều cầu bỏ các điều luật "ảnh hưởng đến quyền dân sự, chính trị của công dân, đồng thời có thể đặt doanh nghiệp vào rủi ro pháp lý trong quá trình kinh doanh".

Giáo sư Chu Hảo cũng ký tên vào bản kiến nghị ngày 1/6 kêu gọi “khẩn thiết” rằng toàn thể người Việt Nam trong và ngoài nước, cũng như quốc hội hãy “phản đối, rút bỏ” dự luật Đặc khu.

Nguồn FB
, ,

No comments:

Post a Comment