Cập nhật tin tức nóng hổi

Nguyên Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh bị khai trừ Đảng

Ban chấp hành TƯ Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Văn Minh, nguyên ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức TƯ, nguyên Phó bí thư Thành uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.
Trần Văn Minh bị khai trừ Đảng
Văn phòng TƯ Đảng ra thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 3 của hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành TƯ khoá 12.

Buổi sáng: Ban chấp hành TƯ Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khoá 10 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Xem thêm: Cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI đối với ông Nguyễn Bắc Son

Buổi chiều: TƯ làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận về Báo cáo nêu trên.

Trước đó, Ban chấp hành TƯ Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son, nguyên ủy viên TƯ Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng TT&TT bằng hình thức: Cách chức ủy viên TƯ Đảng khoá 11 và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT&TTT nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ban chấp hành TƯ Đảng cũng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Văn Minh, nguyên ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức TƯ, nguyên Phó bí thư Thành uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bằng hình thức: Khai trừ ra khỏi Đảng.

Nguồn Vietnamnet
,

No comments:

Post a Comment