Cập nhật tin tức nóng hổi

Toàn ngành Công an có tối đa 199 tướng, chưa bằng 1 nửa Quân đội

Luật Công an nhân dân (CAND) năm 2018 quy định rõ cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND không quá 199 tướng bao gồm 1 đại tướng, không quá 6 thượng tướng, 35 trung tướng và 157 thiếu tướng.

Giới thiệu nội dung cơ bản của luật CAND năm 2018 tại họp báo của Văn phòng Chủ tịch nước sáng nay, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cho biết, luật đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, đặc biệt là nghị quyết 22 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn

“Luật CAND năm 2018 là cơ sở pháp lý trực tiếp, quan trọng để lực lượng CAND nâng cao chất lượng, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho, trọng tâm là đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, vi phạm pháp luật thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, Thứ trưởng Công an nhấn mạnh.

Một trong những điểm nổi bật của luật là quy định về thời hạn thăng mỗi bậc hàm cấp tướng tối thiểu là 4 năm. Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ bị giáng cấp bậc hàm, sau 1 năm kể từ ngày bị giáng cấp bậc hàm, nếu tiến bộ thì được xét thăng cấp bậc hàm.

Tuổi của sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng không quá 57, trường hợp cao hơn khi có yêu cầu theo quyết định của Chủ tịch nước.

Không còn chức danh Tổng cục trưởng

Tại điều 24 quy định về chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND không còn quy định chức danh Tổng cục trưởng.

Theo đó có các chức danh: Bộ trưởng Công an; cục trưởng, tư lệnh; giám đốc công an tỉnh, thành trực thuộc TƯ; trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện, trung đoàn trưởng; đội trưởng, trưởng công an cấp xã, tiểu đoàn trưởng; đại đội trưởng; trung đội trưởng; tiểu đội trưởng.

Các chức vụ tương đương với các chức danh trên do Bộ trưởng Công an quy định.

Điều 24 của luật cũng quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND gồm có: Đại tướng là Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng là Thứ trưởng nhưng không quá 6 người.

Đồng thời, luật quy định rõ cấp bậc hàm trung tướng không quá 35 người; cấp bậc hàm thiếu tướng không quá 157 người. Đối với cấp bậc hàm thiếu tướng có giám đốc công an tỉnh, thành trực thuộc TƯ ở đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 nhưng không quá 11 người; phó giám đốc công an TP Hà Nội, TP.HCM nhưng không quá 3 người mỗi nơi.

Luật Công an nhân dân năm 2018 gồm 7 chương, 46 điều. So với luật năm 2014, tăng 1 điều (trong đó bỏ 2 điều, bổ sung 3 điều), sửa đổi, bổ sung 40 điều.

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2019. Riêng các quy định về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; phong, thăng, gia'ng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cấp cao nhất là cấp tướng có hiệu lực thi hành từ ngày 11/1/2019.

So với Quân đội,  tính hết năm 2016, số lượng tướng lĩnh của Quân đội nhân dân Việt Nam đang công tác như sau:
Tổng số: 436 tướng, trong đó:
Đại tướng: 02 người
Thượng tướng: 07 người
Trung tướng: 62 người
Thiếu tướng: 365 người

http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/nganh-cong-an-co-toi-da-199-tuong-493941.html
,

No comments:

Post a Comment