Cập nhật tin tức nóng hổi

Vì sao Bộ Chính trị yêu cầu giảm 5% số cấp ủy viên tỉnh, huyện?

Theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, sẽ thực hiện giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện của nhiệm kỳ tới đây so với số lượng tối đa đã được Trung ương xác định ở nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Vì sao Bộ Chính trị yêu cầu giảm 5% số cấp ủy viên tỉnh, huyện?
Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh bầu 15 đồng chí vào cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 (ảnh minh họa, ảnh báo quảng ninh).

Theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Thống nhất chủ trương thực hiện giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện so với số lượng tối đa được cấp có thẩm quyền xác định ở nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Căn cứ vào chủ trương nêu trên, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xác định cụ thể số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại sao lại có chủ trương giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện, trao đổi với PV, ông Phạm Quang Hưng, Vụ trưởng Vụ 4 (Ban Tổ chức Trung ương) cho biết: Trước đây có giai đoạn chúng ta thực hiện tăng 10% số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện để cơ cấu tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ. “Đến nay thực hiện tinh giản giảm biên chế 10% của cả hệ thống chính trị theo định kỳ nên nhiệm kỳ này đặt ra việc giảm khoảng 5% đối với cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện. Đây là mục tiêu đặt ra thực hiện theo lộ trình”, ông Hưng cho biết.

Nhìn nhận về vấn đề này, TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, việc giảm số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện để đảm bảo sự thiết thực hơn. Trước đây, gần như các ngành, các địa phương đều có người trong cấp ủy. Đến nay Đảng ta xác định lại, không nhất thiết ngành nào, địa phương nào cũng có người vào cấp ủy.

“Vào cấp ủy phải là những người ưu tú nhất, những người có trí tuệ để làm công tác lãnh đạo. Còn như ngành nào, địa phương nào cũng có người vào cấp ủy thì dường như vào theo kiểu đại diện. Theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị có thể thấy việc chọn người vào cấp ủy nhiệm kỳ tới có điểm mới, khác so với trước đây”, TS Nguyễn Tiến Dĩnh nói.

Theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, cơ cấu cấp ủy cơ bản bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với những địa bàn, lĩnh vực quan trọng; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; thực hiện chủ trương không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy; đồng thời, thống nhất quy định một số chức danh cụ thể có cơ cấu ban thường vụ, số cơ cấu còn lại do cấp ủy quyết định theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ.

Kết hợp hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả việc chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ từ nơi khác đến. Các địa phương và ngành có cơ cấu cấp ủy viên, nhưng chưa chuẩn bị được nhân sự tại chỗ thì cấp ủy cấp trên điều động người đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị từ nơi khác đến hoặc xem xét bổ sung sau đại hội.

Cơ bản thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp. Thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân ở cấp huyện, cấp xã đối với những nơi có đủ điều kiện. Mỗi đồng chí thường trực cấp ủy cấp tỉnh không giữ quá 2 chức danh trong các chức danh chủ chốt: Bí thư, phó bí thư, chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân.

(Theo Dân Việt)
,

No comments:

Post a Comment