Cập nhật tin tức nóng hổi

Nhóm người mặc thường phục khám xét nhà dân không có lệnh ở Bình Dương

Cảnh sát, công an là lực lượng giữ gìn trật tự an ninh vì là cơ quan thực thi và bảo vệ pháp luật, nhưng trường hợp này, những kẻ được mang danh là cảnh sát đã tuỳ tiện khám xét nhà dân giữa đêm mà không có lệnh (phải được phê chuẩn của Viện kiểm sát) và hoàn toàn không có người chứng kiến, không có biên bản khám xét theo thủ tục luật định...là đang xâm phạm nghiêm trọng vào các nhóm hành vi của các hoạt động tư pháp. Nó có dấu hiệu của một vụ án hình sự.
Nhóm người mặc thường phục khám xét nhà dân không có lệnh ở Bình Dương
Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thể thực hiện điều tra và giải quyết vụ án hình sự mà những người thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm là người đang đảm nhận các chức trách tiến hành tố tụng trong hệ thống tư pháp hoặc các hoạt động tư pháp (cảnh sát thuộc nhánh Hành pháp nhưng thực hiện những hoạt động tư pháp bằng hoạt động tiền tố tụng hoặc điều tra vụ án, thi hành án).

Nếu bất cứ những người mặc thường phục dân sự nào cũng tự tiện xâm nhập vào nhà dân bằng cách khám xét, không có lệnh và theo thủ tục luật định thì đất nước sẽ loạn vì nó đánh dấu một tình trạng mất an ninh ở mức cao độ nhất - người đại diện và có chức trách bảo vệ pháp luật lại ngang nhiên chà đạp luật pháp. Nó là nguồn cơn đầu tiên và cốt yếu tạo nên tình trạng hỗn loạn vô chính phủ.

Nguồn LS Lê Luân
,

No comments:

Post a Comment