Cập nhật tin tức nóng hổi

Trăm lạy các anh, ngàn lạy các anh - các anh toàn dùng bằng giả

Bây giờ mới vỡ lẽ vì sao các anh cứ mở mồm là như ngáo đá.

CHƯA HỌC HẾT LỚP BA mà lập hồ sơ Nghiên cứu sinh Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

CHƯA HỌC HẾT LỚP BA mà đào tạo ra cả lò cán bộ trên thông Lê nin dưới tường Các mác của một tỉnh mấy triệu dân.

Bảo sao cách mạng càng thành công thì dân càng khốn nạn.

Hiệu trưởng Trường Chính trị Bình Thuận dùng bằng giả, chưa học hết lớp 3.

Bị phát hiện dùng bằng bất hợp pháp để lập hồ sơ nghiên cứu sinh, ông Lê Trung Quân bị cách chức Bí thư Đảng ủy của trường.
Trăm lạy các anh, ngàn lạy các anh - các anh toàn dùng bằng giả
Chân dung ĐỒNG CHÍ bí thư đảng ủy Trường Chính trị Bình Thuận, SINH VIÊN TIỂU HỌC Lê trung Quân.

Ngày 18/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết đã có kết luận về việc kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối ông Lê Trung Quân (Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh kiêm Bí thư Đảng ủy) và bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu (Trưởng khoa khoa Lý luận Cơ sở, Phó bí thư Chi bộ Giảng viên).

Theo kết luận, ông Quân và bà Hiếu đã sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp để lập hồ sơ dự thi tuyển sinh đầu vào Nghiên cứu sinh tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận cho rằng, việc làm của hai giảng viên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của trường, tổ chức Đảng.

Theo đề nghị của cơ quan kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã kỷ luật cách chức bí thư Đảng ủy Trường Chính trị với ông Lê Trung Quân. Còn bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu bị cách chức Phó bí thư Chi bộ giảng viên thuộc Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh.

Theo FB Chinh Bui , ,

No comments:

Post a Comment