Cập nhật tin tức nóng hổi

Kỷ luật Chủ tịch HĐND và Trưởng ban tổ chức TP Hà Tĩnh

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét, thi hành kỷ luật khiển trách với Chủ tịch HĐND và Trưởng ban tổ chức TP Hà Tĩnh.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Tĩnh.
Kỷ luật Chủ tịch HĐND và Trưởng ban tổ chức TP Hà Tĩnh
Ông Nguyễn Văn Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Tĩnh

Với cương vị Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý chợ thành phố Hà Tĩnh giai đoạn từ năm 2005 đến tháng 8/2012 đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý tổ chức, bộ máy và người lao động; quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh.

Với cương vị là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng thiếu gương mẫu, vi phạm quy định về chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình trong trường hợp sinh con thứ ba.

“Vi phạm của ông Trần Quốc Đạt đã làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân”, thông báo của cơ quan kiểm tra nêu.

Ông Nguyễn Văn Quý, 55 tuổi, trước khi trở thành Chủ tịch HĐND thành phố Hà Tĩnh đã kinh qua các chức vụ, như Trưởng ban Quản lý chợ thành phố Hà Tĩnh, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh.

Ông Trần Quốc Đạt, 36 tuổi, từng làm Trưởng ban tuyên giáo thành ủy Hà Tĩnh trước khi chuyển sang vị trí Trưởng ban tổ chức.

Hoài Nam , ,

No comments:

Post a Comment