Cập nhật tin tức nóng hổi

Một nghi án trong lịch sử Việt Nam: Vua Tự Đức là con ai?

Vua Tự Đức, sinh năm 1829, là con thứ hai của vua Thiệu Trị và bà Phạm Thị Hằng (chính là Từ Dụ thái hậu sau này).

Anh trai của ông, Hồng Bảo, không được lên ngôi vì là con vợ thứ của vua cha.

Cho đến tận ngày nay, vẫn có tranh cãi chưa giải quyết xong, đó là vua Tự Đức là con trai của vua Thiệu Trị, hay thực ra, là con của quan đại thần Trương Đăng Quế.
Một nghi án trong lịch sử Việt Nam: Vua Tự Đức là con ai?
Tin đồn đi vào dân gian là bà Phạm Thị Hằng cùng vợ Trương Đăng Quế sinh con trai cùng một lúc.

Vợ Trương đại thần sau đó đánh tráo hai đứa trẻ để con mình có thể làm vua. Điều này giải thích vì sao Trương Đăng Quế sau này nhiệt thành bảo vệ Tự Đức.

Theo lời truyền miệng khác, bà Phạm Thị Hằng và Trương Đăng Quế tư thông với nhau.

Lại có thuyết nói các tin đồn như thế là do phe của Hồng Bảo tung ra đương thời.

Thực giả thế nào, cho đến ngày hôm nay, vẫn là tranh cãi, và dường như chưa xuất hiện tài liệu nào để có thể giải quyết tồn nghi này.

Nguồn BBC ,

No comments:

Post a Comment