Cập nhật tin tức nóng hổi

Nội Mông xuất hiện 5 mặt trời: Có phải là một dạng “điềm báo”?

Theo các tài liệu thư tịch cổ thì trong lịch sử, hiện tượng nhiều mặt trời cùng xuất hiện đã từng xảy ra nhiều lần, thường gắn với những sự kiện như chiến loạn, tranh giành ngôi vua, thiên hạ chia cắt…

Gần đây ở nhiều nơi khắp Trung Quốc đã liên tiếp xuất hiện các hiện tượng kỳ quái. Ngày 14 tháng 2, trên bầu trời nhiều nơi ở Nội Mông Cổ đã xuất hiện “mặt trời ảo” hiếm thấy. Từ những clip do người dân địa phương quay được cho thấy, 5 mặt trời trên bầu trời có hào quang nối liền nhau, thành một vòng tròn khổng lồ, kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi. Theo quan niệm của người xưa, nhiều mặt trời xuất hiện tương đấu, báo hiệu thiên hạ sẽ đại loạn.
Nội Mông xuất hiện 5 mặt trời: Có phải là một dạng “điềm báo”?
Hiện tượng “mặt trời ảo” đã từng nhiều lần xuất hiện ở Trung Quốc, nhưng 5 mặt trời cùng xuất hiện thì vô cùng hiếm trong lịch sử.

Ngày 18 tháng 4 năm 1981 đã từng xảy ra hiện tượng 5 mặt trời xuất hiện. Các cư dân ở thị trấn Bản Kiều, thành phố Đông Phương, tỉnh Hải Nam đã nhìn thấy 5 mặt trời đồng thời xuất hiện trên bầu trời: 3 cái ở phía Đông, 2 cái ở phía Tây. Cảnh tượng kỳ lạ này kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ rồi mới dần dần biến mất.

Điều đáng đề cập đến là, vào ngày 25 tháng 1 cùng năm, nhân vật thứ 2 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là Giang Thanh (và Lâm Bưu – khi đó đã chết) đã bị kết án ở “phiên tòa thế kỷ” là “Tập đoàn phản cách mạng”. Ngày 27 tháng 6 năm 1981 đã thông qua nghị quyết chính thức phủ định Đại cách mạng Văn hóa. Nghị quyết cho rằng Mao Trạch Đông chịu trách nhiệm chính.

Thời cổ đại Trung Quốc cũng đã từng xảy ra hiện tượng “5 mặt trời cùng xuất hiện”. Theo ghi chép trong tài liệu cổ Quốc chí: “Tháng 2 năm Kiến Hưng thứ 4, Giang Đông nghe được hung tin của Mẫn Đế (Tấn Mẫn Đế), vua hỏi quần thần, đồng thời thấy trên trời có 5 mặt trời: một mặt trời ở giữa, còn lại ở 4 bên. Hạ Hầu Tộc nói: ‘Thiên hạ nhiều thiên tử, có gì lạ đâu’ “.

Thư tịch cổ Khai Nguyên chiêm kinh – Quyển 6 cũng có ghi chép về “mặt trời ảo” rằng:

Sách Đông phòng chiêm viết: “2 mặt trời, 3 mặt trời, 4 mặt trời, 5 mặt trời cùng xuất hiện, đó gọi là tranh minh (tranh nhau chiếu sáng), thiên hạ xảy ra chiến loạn, cũng có 3, 4, 6 vua được lập nên”.

Sách Xuân Thu vĩ viết: “3 mặt trời cùng xuất hiện, thiên tử bị phế truất”. Sách cũng viết: “Nhiều mặt trời cùng xuất hiện, hai vua tương tranh”.

Sách Tấn Dương Xuân Thu viết: “Năm Kiến Vũ thứ nhất, 3 mặt trời xuất hiện, viên quan Quan đài Lệnh sử dâng tấu chương can gián rằng: Thiên hạ chia 3 chăng? Vu Hàm nói: 3 mặt trời cùng xuất hiện ở dưới phòng tâm, không quá một năm, thiên hạ được trị sửa. Đất chia làm 3 châu”.

Sách Hiếu kinh nội ký viết: “3 mặt trời cùng xuất hiện, quốc quân ắt mất ngôi vị. Có người ở trong cung trước cung sau cùng (hợp sức) thì vua sẽ chết”.

Sách Kinh Châu chiêm viết: “3 mặt trời cùng xuất hiện, nước đó có chư hầu diệt, đất mất thành ấp trống không, nước sông dâng. Nếu không thì năm đó chiến loạn lớn, chết chóc nhiều”.

Sách Ất Tị chiêm của Lý Thuần Phong đời Đường cũng viết rằng, nhiều mặt trời đồng thời xuất hiện là điềm báo thiên hạ sẽ phân chia:

– 2 mặt trời cùng xuất hiện thì chư hầu có mưu, gọi là diệt vong. Thiên hạ chiến loạn, kẻ vô đạo phải chết.

– 2 mặt trời cùng chiếu, gọi là “dương minh”. Vua giả đối kháng, thiên hạ có 2 vua tương tranh.

– Nhiều mặt trời cùng xuất hiện, thiên hạ phân chia, mỗi nơi lập ra bá quan riêng, pháp lệnh bất nhất. Các vua cùng xuất hiện, nói rằng nhiều thiên tử. Sách Cấp trủng thư viết: Giáp ở Hà khúc, trời có yêu nghiệt.

Theo secretchina.com ,

No comments:

Post a Comment