Cập nhật tin tức nóng hổi

Đại học Luật Hà Nội không chấp nhận đề nghị của Chánh án TAND Tối cao

Do bà Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1976, thẩm phán TAND TP Thái Nguyễn sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả, nên Trường Đại học Luật Hà Nội có quyết định thu hồi bằng Đại học Luật cấp cho bà Nga năm 1999. Sau đó, Chánh án TAND Tối cáo có công văn đề nghị Trường ĐH Luật Hà Nội xem xét phục hồi bằng Cử nhân Luật đối với bà Nga, nhưng Trường ĐH Luật Hà Nội không chấp nhận.

Ngày 5/10/2018, Chánh án TAND Tối cáo đã có Công văn số 724/TANDTC-TCCB gửi Trường Đại học Luật Hà Nội về việc đề nghị phục hồi bằng Cử nhân Luật đối với bà Nguyễn Thị Nga, sau đó Trường ĐH Luật Hà Nội có Công văn số 3318/ĐHLHN-TTĐT trả lời, Báo Người cao tuổi xin trích nguyên văn:
Công văn của Trường Đại học Luật Hà Nội

Công văn của Trường Đại học Luật Hà Nội
Công văn của Trường Đại học Luật Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 19/7/1976 tại Thái Nguyên đã dự thi tuyển sinh và trúng tuyển vào khóa 19 hệ Đại học chính quy của Trường Đại học Luật Hà Nội. Ngày 2/4/1999 bà Nga được Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội cấp bằng Cử nhân Luật, loại hình đào tạo chính quy, ngành Tư pháp, hạng tốt nghiệp Trung bình, năm tốt nghiệp 1998, số hiệu bằng B36704, số vào sổ 203K19. Ngày 11/8/2017, Trường ĐH Luật Hà Nội đã nhận được Công văn số 198/TA-TCCB ngày 9/8/2017 của TAND tỉnh Thái Nguyên về việc xác định tính hợp pháp của bằng tốt nghiệp đại học của bà Nguyễn Thị Nga. Theo nội dung của công văn, bà Nguyễn Thị Nga có đơn tố cáo về việc sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học giả để dự thi Tuyển sinh vào Trường Đại học Luật Hà Nội. TAND TP Thái Nguyên đã có công văn đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên xác minh tính hợp pháp của văn bằng tốt nghiệp phổ thông trung học của bà Nga. Kết quả xác minh thể hiện trong Công văn số 870/SGDĐT-TTr ngày 2/6/2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên là kết quả dự thi kỳ thi trung học phổ thông được lưu tại Sở thì bà Nguyễn Thị Nga không thể được cấp bằng tốt nghiệp phổ thông trung học. Căn cứ vào các hồ sơ trên và Căn cứ vào Quy chế quản lý văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành theo thông Tư số 19/2005/TT-BGDĐT ngày 8/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2673/QĐ-ĐHLHN về việc thu hồi văn bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đã cấp cho bà Nguyễn Thị Nga. Việc ra Quyết định thu hồi văn bằng tốt nghiệp của bà Nguyễn Thị Nga là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.

Về đề nghị được phục hồi văn bằng Cử nhân Luật cho bà Nguyễn Thị Nga, bà Nga đã tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Tỉnh Thái Nguyên và được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông ngày 10/9/2018. Tại thời điểm bà Nga dự thi tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội. Quy chế tuyển sinh vào hệ đào tạo chính quy trong các trường đại học, cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp được ban hành theo Quyết định số 461/QĐ-TS ngày 11/02/1991 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, sửa đổi và bổ sung theo Quyết định số 331/QĐ-HSSV ngày 22/2/1993 và số 56/GDĐT ngày 25/1/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Điều kiện dự thi quy định tại khoản 1, Điều 1 là “Mọi công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt nam, nữ, tôn giáo, dân tộc, nếu có đủ điều kiện sau đây đều được thi vào trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp: 1. Đã tốt nghiệp phổ thông trung học, bổ túc trung học hoặc trung học chuyên nghiệp…”. Như vậy, tại thời điểm dự thi tuyển sinh, bà Nga đã phải tốt nghiệp phổ thông trung học thì mới được dự thi và công nhận trúng tuyển. Khi dự thi tuyển sinh, bà Nga đã sử dựng giấy chứng nhận tốt nghiệp giả để dự thi vào Trường Đại học Luật Hà Nội. Hiện nay, bà Nga xuất trình Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông cấp năm 2018, cấp sau thời điểm tuyển sinh khóa học. Vì vậy, theo Quy định của Quy chế tuyển sinh và đào tạo thì việc đề nghị phục hồi văn bằng tốt nghiệp đại học Luật hệ chính quy của bà Nguyễn Thị Nga không được thực hiện.

Nguồn Ngày mới
, ,

No comments:

Post a Comment