Cập nhật tin tức nóng hổi

Bộ Quốc phòng kỷ luật 14 quân nhân

Các đảng viên quân đội bị đề nghị kỷ luật theo hình như tước danh hiệu quân nhân, giáng cấp bậc, cảnh cáo và khiển trách.

Ngày 9/10, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Uỷ ban kiểm tra Quân ủy Trung ương tổ chức phiên họp lần thứ 9, bầu bổ sung Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và xem xét, xử lý một số vụ kỷ luật theo thẩm quyền.

Tại phiên họp, các đại biểu đã bỏ phiếu kín, bầu bổ sung Thiếu tướng Phạm Đức Duyên và Thiếu tướng Lê Ngọc Nam, Ủy viên ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương giữ chức vụ Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị cũng bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật một tổ chức đảng bằng hình thức cảnh cáo. Đối với 30 đảng viên vi phạm, hội nghị đề nghị thi hành kỷ luật đối với 14 người theo các hình thức: Tước danh hiệu quân nhân 6, giáng cấp bậc quân hàm 1, cảnh cáo 5 và khiển trách 2 người.

Đối với 16 người còn lại, hội nghị bỏ phiếu đề nghị không xem xét, thi hành kỷ luật. Hội nghị cũng xem xét giải quyết khiếu nại một trường hợp, kết quả giữ nguyên hình thức kỷ luật.
Phiên họp của Uỷ ban kiểm tra Quân ủy Trung ương
Phiên họp của Uỷ ban kiểm tra Quân ủy Trung ương.

Phát biểu tại phiên họp, Thượng tướng Lương Cường đánh giá cao vai trò của Uỷ ban kiểm tra Quân ủy Trung ương trong việc chủ động tham mưu đề xuất, xem xét giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo và các vụ việc kỷ luật theo thẩm quyền, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, thời gian, kế hoạch.

Thượng tướng Cường nhấn mạnh, kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm kỷ luật, giữ vững nguyên tắc tổ chức đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Thượng tướng Lương Cường yêu cầu các thành viên trong Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương tiếp tục nghiên cứu, dự báo đúng tình hình, chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát theo đúng thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao; không nương nhẹ đối với trường hợp sai phạm nguyên tắc, Điều lệ Đảng.

Nguồn Baochinhphu
,

No comments:

Post a Comment