Cập nhật tin tức nóng hổi

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Trung ương xác định phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt mục tiêu từng bước đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển và hướng ra biển…
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trả lời báo chí về Chiến lược biển đến năm 2030
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trả lời báo chí về Chiến lược biển đến năm 2030

Thông tin đến báo chí, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà cho biết, tại hội nghị Trung ương 8 vừa bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí ban hành Nghị quyết mới về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để từng bước đưa nước ta thực sự trở thành  một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển và hướng ra biển.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Nghị quyết mới về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Trung ương xem xét, thảo luận rất kỹ trên tinh thần đổi mới từ tư duy, nhận thức, quan điểm cho đến hành động.

Đó là phát triển bền vững kinh tế biển phải bảo đảm hài hoà gắn kết với môi trường tự nhiên, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học, hệ sinh thái biển.

Trong bối cảnh cả thế giới đang thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Trung ương cũng yêu cầu cần quan tâm chuyển từ kinh tế biển chủ yếu dựa vào vốn đầu tư, khai thác tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường sang kinh tế dựa trên nền tảng tri thức, khoa học công nghệ, phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của biển Việt Nam.

Đặc biệt, bên cạnh việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế về biển, Trung ương cũng đã xác định kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia – dân tộc trên các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên các vùng biển, đảo để phát triển bền vững kinh tế.

Nguồn Anninhthudo
, ,

No comments:

Post a Comment