Cập nhật tin tức nóng hổi

Cùng đấu tranh chống lại "tự diễn biến, tự chuyển hóa"

Những năm gần đây, trên các trang mạng In-tơ-nét, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị dưới chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” (DBHB), bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gây bất ổn về chính trị-xã hội ở một số quốc gia, dân tộc. Tuyến biên giới Việt Nam – Lào cũng không nằm ngoài khu vực nhắm tới của bọn chúng. Chúng thường tung ra những luận điệu, quan điểm sai trái, vu cáo, bịa đặt, bóp méo sự thật về quan hệ đối ngoại đặc biệt Việt Nam-Lào, nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của hai Đảng, hai Nhà nước Lào-Việt Nam, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hai nước mất cảnh giác về chính trị, ảnh hưởng đến tư tưởng để chúng dễ dàng thực hiện âm mưu DBHB, chống phá cách mạng hai nước Lào và Việt Nam.
Cùng đấu tranh chống lại "tự diễn biến, tự chuyển hóa"
Bộ Tư lệnh BĐBP Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cục BĐBP, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Lào ký thỏa thuận hợp tác bảo vệ biên giới năm 2018. Ảnh: Viết Lam

Thực tiễn gần 60 năm qua khẳng định, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, BĐBP Việt Nam và lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Việt-Lào luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân mỗi nước. Mối quan hệ hợp tác giữa BĐBP Lào và BĐBP Việt Nam là quan hệ giữa các thành phần của lực lượng vũ trang cách mạng, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của mỗi Đảng, sự thống nhất quản lý của Nhà nước Việt Nam, Lào. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, yêu cầu khách quan xuất phát từ mối quan hệ đối ngoại đặc biệt, thống nhất giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của mỗi lực lượng.

Dưới sự lãnh đạo của mỗi Đảng, BĐBP Việt Nam và BĐBP Lào luôn giữ vững bản chất cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối, ý chí chiến đấu, gắn bó, đoàn kết mật thiết với nhân dân các dân tộc trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc của mỗi nước. Thông qua sự phối hợp đó, tình đoàn kết, gắn bó giữa BĐBP Việt Nam và BĐBP Lào ở tất cả các cấp càng sâu sắc và bền chặt.

Trong quá trình phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa QĐND Lào và QĐND Việt Nam xác định hợp tác về quân sự, quốc phòng là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng hàng đầu. Hai nước Việt Nam - Lào đã ký Hiệp ước phòng thủ; hai Chính phủ của hai nước đã ký những hiệp định, những nghị định về hợp tác, hỗ trợ nhau trong củng cố quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và chuyên môn quân đội hai nước coi trọng việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm xây dựng lực lượng, chống xâm nhập, chống bạo loạn và vô hiệu hóa các hoạt động DBHB, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Các quân khu, các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam và Lào thường xuyên hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giúp đỡ lẫn nhau về xây dựng cơ sở chính trị; xây dựng thế trận, cụm chiến đấu liên hoàn và củng cố lực lượng BĐBP.

Ngày nay, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước của mỗi nước đang tìm mọi cách nhằm tập hợp những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của mỗi Đảng, mỗi Nhà nước và nhân dân hai nước, thể hiện ở việc họ viện dẫn với các chiêu trò, với lý do “chăm lo cho xây dựng nền dân chủ, đem lại hạnh phúc cho người dân các bộ tộc Lào và nhân dân Việt Nam...”. Để nâng cao hiệu quả hợp tác, phối hợp chặt chẽ giữa BĐBP Lào và BĐBP Việt Nam trong đấu tranh phòng chống DBHB; ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, theo chúng tôi cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Trước hết, BĐBP mỗi nước cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, làm rõ tính chất nguy hiểm của chiến lược DBHB và sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ giữa BĐBP Lào và BĐBP Việt Nam trong đấu tranh làm thất bại chiến lược này. Thông qua đó, làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ trong BĐBP Lào và BĐBP Việt Nam thấy rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng, luôn tỉnh táo, xử lý kịp thời các tình huống diễn ra trong hoạt động thực tiễn theo đúng định hướng, không để sơ hở cho kẻ địch lợi dụng.

Hai là, sự phối hợp giữa BĐBP Lào và BĐBP Việt Nam phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào. Đây là vấn đề thuộc cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo đối với lực lượng vũ trang nói chung, BĐBP Lào và BĐBP Việt Nam nói riêng; nhân tố quyết định hiệu quả phối hợp giữa hai lực lượng trong đấu tranh chống DBHB, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Phải đảm bảo trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, BĐBP Lào và BĐBP Việt Nam luôn vững vàng, kiên định, không dao động trước sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Ba là, đổi mới nội dung, giải pháp phối hợp giữa BĐBP Lào và BĐBP Việt Nam, phát huy thế mạnh của mỗi lực lượng trong đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn DBHB của các thế lực thù địch. Trên cơ sở cơ chế phối hợp đã được xác định trong các hiệp định, nghị định của hai Nhà nước, của BĐBP Lào và BĐBP Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng phải tăng cường phối hợp chặt chẽ ở các cấp; thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, có kế hoạch phối hợp hoạt động để chủ động ngăn ngừa và đối phó thắng lợi trong mọi tình huống.

Bốn là, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa BĐBP Lào và BĐBP Việt Nam, các cơ quan, đơn vị tham gia đấu tranh phòng, chống DBHB; ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cần đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hiện đại và xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, kiến thức, năng lực công tác tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh chống DBHB trong tình hình mới; cần phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tham mưu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát giữa hai lực lượng.

Hằng tháng, quý phải thường xuyên trao đổi, đánh giá kết quả, xác định những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của cơ quan giúp việc để rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục.

Đại tá, PGS. TS KHQS  Trần Nam Chuân

Nguồn http://www.bienphong.com.vn/phoi-hop-dau-tranh-chong-dien-bien-hoa-binh/
,

No comments:

Post a Comment