Cập nhật tin tức nóng hổi

Hòa Thượng kiện chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Hòa thượng Thích Quảng Nhàn - Trụ trì chùa Linh Thứu, nhờ tôi ra tòa bảo vệ nhà chùa trong vụ kiện với Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.
Hòa Thượng kiện chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
Chùa Linh Thứu có đám đất 3.500m2. Năm 1994, UBND tỉnh Bình Định thu hồi toàn bộ diện tích đất này làm đường Lê Đại Hành, nhưng không thông báo cho nhà chùa biết và không bồi thường.

Khi chùa phát hiện khiếu nại các cấp chính quyền thì UBND tỉnh Bình Định ra quyết định thu hồi 981m2 đất (trả lại chùa 2519m2 đất) và bồi thường 14 triệu đồng. Trong khi 1m2 đất tại khu vực này có giá thị trường khoảng 35 triệu đồng.
Hòa Thượng kiện chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Hòa Thượng kiện chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
Không đồng ý, ngày 16/3/2015 chùa khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ra tòa. Ngày 17/8/2017, Tòa án tỉnh Bình Định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nhà chùa. Ngày 23/8/2017, chùa kháng cáo yêu cầu Tòa án Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm.

Điều đặc biệt: trong quá trình giải quyết tòa án mời Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định hơn 10 lần, nhưng chưa một lần đến tòa, kể cả ngày xét xử vụ án cũng vắng mặt. Tòa án tỉnh Bịnh Định ngâm vụ án 9000 ngày mới đưa ra xét xử sơ thẩm. Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng ngâm kháng cáo 430 ngày mới thông báo đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm (luật quy định thời hạn xét xử sơ thẩm 4 tháng, phúc thẩm 2 tháng).

Ngày 25/10/2018, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, nhưng không biết kết quả sẽ ra sao ?

Bà con, cô bác, anh chị hãy lên tiếng mạnh mẽ để bảo vệ nhà chùa !

Nguồn LS Võ An Đôn
, ,

No comments:

Post a Comment