Cập nhật tin tức nóng hổi

Thực tế quy trình bầu ra chức Chủ Tịch Nước ẩn chứa đằng sau

Thực tế có lẽ là cấp ủy Trung ương (Bộ Chính Trị) bầu ra chức Chủ Tịch Nước, sau đó đưa ra hợp thức hóa được giới thiệu bởi ban chấp hành Trung Ương đảng và cuối cùng theo hiến pháp là Quốc Hội bầu ra chức Chủ Tịch Nước.

Nên thực tế Trương Huy Sang đã biết trước khi ban chấp hành Trung Ương đảng giới thiệu chức CTN vào ngày 30/9 trước khi diễn ra hội nghị Trung Ương Đảng. Thực tế BCT đã giới thiệu trước đó và tin lộ ra để T H Sang đem tin. Tất nhiên là để không có gì sai sót thì chỉ giới thiệu 1 người và BCHTƯĐ và QH (làm đúng theo hiến pháp) theo đúng quy trình là sự giới thiệu của cấp ủy Trung Ương.

Từ có lẽ là thì ...

Tất cả bộ tứ đều là cấp uy cao nhất là cấp ủy TƯ giới thiệu. Dù ai cầm đèn chạy trước ô tô nói ai đã làm chức này chức nọ như đinh đóng cột mà trước cả cấp ủy TƯ.

Thực tế lời trich của báo chỉ.

Theo chương trình, cuối giờ chiều nay (22.10), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu Quốc hội sáng 22.10
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu Quốc hội sáng 22.10

Ngày mai 23.10, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước. Theo quy trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về nỗi dung này.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử; sau đó thành lập Ban kiểm và bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín.

Kết quả bầu Chủ tịch nước sẽ được công bố trong chiều mai. Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Sau đó, tân Chủ tịch nước tuyên thệ trước Quốc hội. Lễ tuyên thệ sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Trước đó, ngày 23.9, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh được phân công giữ chức Quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu nhân sự mới.

Hội nghị Trung ương 8, khóa XII đã thống nhất 100% giới thiệu Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 6.

Nguồn trích Danviet
,

No comments:

Post a Comment