Cập nhật tin tức nóng hổi

Tố cáo tham nhũng được thưởng đến 10 tỷ đồng

Theo dự thảo Thông tư liên tịch quy định về việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng (PCTN) vừa được Thanh Tra Chính phủ công bố lấy ý kiến, người tố cáo tham nhũng có thể được thưởng đến 10 tỷ đồng.
Tố cáo tham nhũng được thưởng đến 10 tỷ đồng
Cụ thể, có ba hình thức khen thưởng về phòng, chống tham nhũng, đó là: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ và Huân chương Dũng cảm.
Tố cáo tham nhũng được thưởng đến 10 tỷ đồng
Kèm theo đó, người nhận Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ được nhận thưởng tương đương 30 lần lương tối thiểu; người được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được nhận 60 lần lương tối thiểu và người nhận Huân chương Dũng cảm sẽ được nhận số tiền bằng 90 lần lương tối thiểu.

Đặc biệt, người nhận Huân chương Dũng cảm còn được trích thưởng thêm đến 20% tổng số tiền thu hồi được nhưng không vượt quá 10 tỷ đồng. Ngoài việc khen thưởng định kỳ hàng năm, dự thảo còn quy định hình thức khen thưởng đột xuất cho các đối tượng tố cáo tham nhũng có số tiền thu hồi được nhiều.

Nguồn Plo
, ,

No comments:

Post a Comment