Cập nhật tin tức nóng hổi

Nỗi uất trong lòng dân chúng khi thanh kiếm công lý không còn - kẻ ấu dâm lộng hành

Cái phức tạp ở đây chính là thân thế và lai lịch của kẻ thực hiện hành vi phạm tội và sự trì trệ của hệ thống, không phải luật pháp, mà là cơ quan thực thi và bảo vệ luật pháp.
Nỗi uất trong lòng dân chúng khi thanh kiếm công lý không còn - kẻ ấu dâm lộng hành
Một hệ thống mà người đứng đầu đảng còn khẳng định: Hiến pháp là một văn bản quan trọng, chỉ đứng sau các văn kiện và cương lĩnh của đảng. Và đảng cộng sản lại lãnh đạo cả nhà nước và xã hội. Vậy xử lý được đảng viên và người có chức quyền trong hệ thống chính trin sẽ là cả một vấn đề đối với chính nó.

Chống tham nhũng khó là vì chính là ta đánh ta. Hay tham nhũng là những người có quyền chức, chống lại có khi chúng tôi chết trước. Điều đó làm rõ thêm vấn đề của hệ thống cầm quyền, khi mà bản thân nó tạo ra các loại tội phạm về chức vụ và cũng chính nó không có đủ độc lập và sức mạnh để giải quyết, xử lý sự tha hoá trong tự thân nội tại của nó.

Mới chỉ là một tên tội phạm “con con”, tức không phải loại tội phạm về chức vụ và hắn cũng đã vừa thôi chức vụ, mặc dù rõ ràng hơn mọi sự rõ ràng, nhưng việc xử lý và trừng phạt tội phạm lại quá trì trệ và trở nên bất thường trong con mắt của dân chúng và đối với một quy trình tư pháp của một quốc gia.

Một đất nước muốn phát triển thịnh vượng và văn minh, bắt buộc nơi đó phải có một nền tư pháp mạnh, không thể có nền tảng luận chứng nào khác thay thế được. Vì chỉ khi nền tư pháp mạnh, nó kéo theo một hệ thống lập pháp và hành pháp phải mạnh lên theo và mỗi ngày một hoàn thiện hơn. Và cũng không phải không có lý khi biểu tượng của tư pháp chính là một chiến binh (nữ thần) với thanh kiếm sắc bén và đầy uy lực trong tay.

Lẽ nào, thanh kiếm của nữ thần công lý lại thua một thanh thượng vương bảo kiếm để tự gãy rời ra thành từng mảnh?

Nguồn FB Lê Luân
, ,

No comments:

Post a Comment