Cập nhật tin tức nóng hổi

'Mọi người Việt đều quan tâm đến Biển Đông, thì Biển Đông không bao giờ mất'

Mưu đồ bá quyền, độc chiếm biển Đông của Trung Quốc là rất rõ và không bao giờ thay đổi. Vì vậy, 6 năm vừa rồi, tôi ngồi nghĩ về điều này: Việt Nam làm gì để giữ được chủ quyền trên biển?
'Mọi người Việt đều quan tâm đến Biển Đông, thì Biển Đông không bao giờ mất'
Tàu Hải Dương 8 và tàu hộ tống đang khảo sát phi pháp tại khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam
Ảnh ngư dân cung cấp

Độc chiếm Biển Đông là một phần của chiến lược chấn hưng Trung Quốc

Điều đầu tiên và thứ nhất là nhận diện thách thức của mình.

Mục tiêu lâu dài của Trung Quốc là độc chiếm Biển Đông rất rõ. Những điều này không cần phải đào đến các thông tin bí mật quốc gia gì cả, chỉ cần theo dõi các thông tin công khai đã có thể thấy.

Từ các văn kiện Đại hội Đảng, chương trình nghị sự của chính phủ và thông tin chính thức từ phía Trung Quốc, nước này xác định Biển Đông là một phần quan trọng, cũng là điểm khởi đầu cho con đường tơ lụa trên biển. Con đường này là trọng tâm của sáng kiến Vành đai - Con đường. Sáng kiến này là một phần của giấc mơ chấn hưng Trung Quốc.

Biển Đông là một phần của chiến lược biến Trung Quốc thành một cường quốc biển. Một quốc gia muốn tiến vào vị trí trung tâm quyền lực chính trị của thế giới thì không thể không trở thành một cường quốc biển.

Chính giới Trung Quốc đã lồng ghép vấn đề Biển Đông vào mục tiêu trăm năm, coi đó là việc triển khai thực hiện giấc mộng Trung Hoa.

Nước này thậm chí còn đưa vấn đề chủ quyền và lợi ích trên biển thành một trong những lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, tương tự như vấn đề Đài Loan, Tân Cương và Tây Tạng.

Có những người cho rằng nói Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông là kích động chủ nghĩa dân tộc cự đoan. Ai độc chiếm được? Nhưng chúng ta phải xác định nội hàm của độc chiếm là cái gì?

Thứ nhất, độc chiếm với Trung Quốc là toàn bộ các đảo trong khu vực, mà họ gọi là Tây Sa, Nam Sa, Trung Sa, Đông Sa và chủ quyền với 80% diện tích Biển Đông và toàn bộ tài nguyên trong khu vực biển này.

Thứ hai là quyền kiểm soát với vùng trời, với vùng biển và đáy biển. Những nội hàm này có thách thức rất ít với cộng đồng thế giới nhưng có thách thức rất lớn đến chủ quyền biển đảo của chúng ta.

Trong 6 thập kỷ vừa rồi chúng ta thấy rất rõ những kế sách Trung Quốc đã làm, bao gồm cả quân sự, ngoại giao, tâm lý, kinh tế, thông tin tuyên truyền, trong đó thông tin tuyên truyền là một khía cạnh quan trọng.

Các kế sách họ sử dụng rất nhiều, ví dụ “biến không thành có”, “gác tranh chấp cùng khai thác”, rồi “cây gậy và củ cà rốt”... nhưng hay nhất là chiến thuật “vùng xám”. Đó là dân sự hóa những hoạt động quân sự và bán quân sự.

Tức là không sử dụng hải quân, những hoạt động có cường độ quá mạnh hoặc vượt qua quá những “giới hạn đỏ” nào đó để không tạo ra những phản ứng quá mạnh của các nước trong khu vực và trên thế giới. Đây là chiến thuật họ đang dùng rất triệt để.

Nguồn Thanh Niên , ,

No comments:

Post a Comment