Cập nhật tin tức nóng hổi

Nhiều lãnh đạo ở Trà Vinh không tiếp dân một ngày nào trong cả nhiệm kỳ

Thông báo Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ nêu rõ điển hình là Giám đốc Sở Nội vụ, Cục Thuế tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…

Nội dung này được thể hiện trong thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về việc quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Trà Vinh thời kỳ từ 2013-2017.

Thanh tra Chính phủ đánh giá, nhìn chung, công tác thanh tra của toàn tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2013-2017 đã được triển khai, thực hiện cơ bản đúng quy định của pháp luật, đã bám sát các quy định về trình tự, thủ tục xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm, hạn chế chồng chéo, trùng lặp và tương đối bao quát các lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND các cấp trong tỉnh.

Kết quả và hiệu quả thanh tra từng bước được nâng lên, góp phần đắc lực cho công tác quản lý toàn diện của chính quyền địa phương.
Nhiều lãnh đạo ở Trà Vinh không tiếp dân một ngày nào trong cả nhiệm kỳ
Trụ sở UBND tỉnh Trà Vinh (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, về trách nhiệm thực hiện pháp luật tiếp công dân, Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ, một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh chưa thực sự quan tâm công tác tiếp công dân, nhất là khối các sở của tỉnh.

Đáng chú ý, một số nơi, Giám đốc Sở không tiếp công dân một ngày nào trong suốt 5 năm, điển hình là Sở Nội vụ, Cục Thuế tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…

Bên cạnh đó, chất lượng xử lý đơn thư cũng còn nhiều hạn chế. Phân loại sai, xác định thẩm quyền giải quyết chưa đúng, cập nhật số liệu chưa chính xác, trình tự thủ tục tiến hành chưa tuân thủ theo quy định… đã làm hạn chế hiệu quả của công tác tiếp công dân nói chung, ảnh hưởng đến công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và phản ánh kiến nghị trên địa bàn.

Về trách nhiệm thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng, kết luận Thanh tra chỉ ra rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế nổi cộm. Đáng chú ý, công tác tuyển dụng còn vi phạm ở 100% các đơn vị được kiểm tra, trong đó sai phạm chủ yếu trong việc thực hiện trình tự, thủ tục tuyển dụng.

Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác còn mang tính hình thức, không đầy đủ theo quy định của pháp luật. 100% các đơn vị được kiểm tra không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quy định.

Việc công khai, minh bạch trong công tác mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản hầu hết chưa đầy đủ, các vi phạm phổ biến là vi phạm trong việc lập hồ sơ mời thầu, điều cấm trong Luật Đấu thầu.

Việc thanh tra trách nhiệm về công tác phòng chống tham nhũng được quan tâm nhưng chưa đúng mức. Các cuộc thanh tra chủ yếu lồng ghép, nội dung chưa đảm bảo, không sâu.

(Theo VOV) , ,

No comments:

Post a Comment