Cập nhật tin tức nóng hổi

Tuyên Quang bổ nhiệm nhiều lãnh đạo thiếu tiêu chuẩn

Tại thời điểm thanh tra còn 7 công chức thiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng với ngạch công chức, 2 công chức thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước dành cho lãnh đạo sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành, 1 công chức có bằng chuyên môn không phù hợp…

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương vừa thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện quy định về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Tuyên Quang, từ tháng 1/2017 – 2/2019.
Tuyên Quang bổ nhiệm nhiều lãnh đạo thiếu tiêu chuẩn
Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương

Liên quan đến quản lý biên chế công chức, tại thời điểm thanh tra, UBND tỉnh chưa phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đối với 7 cơ quan, tổ chức. Về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 33 hồ sơ cho thấy, đến thời điểm thanh tra, 16/33 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Cùng với đó, việc bổ nhiệm lãnh đạo quản lý cũng còn nhiều thiếu sót. Tại thời điểm thanh tra còn 7 công chức thiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng với ngạch công chức, 2 công chức thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước dành cho lãnh đạo sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành, 1 công chức có bằng chuyên môn không phù hợp…

Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về quản lý, tuyển dụng, đồng thời thu hồi quyết định bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn.

Theo Tiền phong ,

No comments:

Post a Comment