Cập nhật tin tức nóng hổi

Hà Nội truy trách nhiệm cán bộ để lộ bí mật nhà nước

UBND TP Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các sở ngành, quận huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để xảy ra mất an toàn, an ninh mạng, lộ lọt bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Ông Ngô Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa thừa lệnh Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký văn bản yêu cầu lãnh đạo các sở ngành, quận huyện thực hiện Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Cùng với việc phổ biến nội dung Chỉ thị số 14 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, UBND TP Hà Nội yêu cầu giám đốc các sở ngành, quận huyện phối hợp chặt chẽ với đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để xảy ra mất an toàn, an ninh mạng, lộ lọt bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị mình quản lý.
Hà Nội truy trách nhiệm cán bộ để lộ bí mật nhà nước
TP Hà Nội yêu cầu đơn vị liên quan bảo đảm an toàn an ninh mạng

Văn bản nêu rõ Sở Thông tin và Truyền thông – đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin mạng của TP Hà Nội phải chủ trì, phối hợp các sở ngành, quận huyện thực hiện công tác tham mưu, tổ chức thực thi và kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin mạng tại các cơ quan nhà nước thuộc TP.

Sở Thông tin và Truyền thông còn được giao nhiệm vụ tham mưu đề xuất UBND TP kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo đáp ứng đầy đủ điều kiện, năng lực để giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng đối với các cơ quan nhà nước thuộc thành phố. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên trách về an toàn, an ninh mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong giám sát, chia sẻ thông tin, kiểm tra, đánh giá, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Công an TP chủ trì, phối hợp các sở ngành, quận huyện thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh mạng; tham mưu UBND TP hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định, kế hoạch về đảm bảo an ninh mạng; phòng, chống tội phạm mạng.

Quang Phong/Dân Trí ,

No comments:

Post a Comment