Cập nhật tin tức nóng hổi

Bộ Quốc phòng sẽ thành lập thêm các tập đoàn kinh tế - làm kinh tế

Binh đoàn 15, Binh đoàn 16 của Bộ Quốc phòng sẽ thu hẹp dần hoạt động sản xuất kinh doanh, xử lý các tồn đọng về tài chính, xây dựng các khu kinh tế quốc phòng. Bộ Quốc phòng đã dự thảo Đề án cơ cấu lại từng Binh đoàn, công ty này theo hướng thành lập các đoàn kinh tế quốc phòng…

Chiều qua (15/9), tại tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Binh đoàn 15, Binh đoàn 16 và Công ty cà phê 15. Cùng tham dự còn có Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trần Đơn, lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Lập các khu kinh tế quốc phòng

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 15, 16 và Công ty cà phê 15 đã có thời kỳ phát triển mạnh mẽ, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội vùng đứng chân. Tuy nhiên, trong những năm qua do giá cao su thế giới và các loại nông sản giảm sâu, cộng với tổ chức biên chế chưa hợp lý đã khiến tình hình tài chính của Binh đoàn 15, 16 gặp nhiều khó khăn.
Bộ Quốc phòng sẽ thành lập thêm các tập đoàn kinh tế - làm kinh tế
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng tới thăm và làm việc với các Binh đoàn khu vực Tây Nguyên

Thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 12, Hội nghị Trung ương 5 khoá XII của Đảng về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020. Bộ Chính trị cũng ban hành Kết luận 16-KL/TW về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021.

Bộ Quốc phòng sẽ thu hẹp dần hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, xử lý các tồn đọng về tài chính, tiến tới chỉ hoạt động là các đoàn kinh tế quốc phòng làm nhiệm vụ xây dựng các khu kinh tế quốc phòng, với mục tiêu hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, đảm bảo cuộc sống trong vùng dự án.

Bộ Quốc phòng đã dự thảo Đề án cơ cấu lại từng Binh đoàn, công ty này theo hướng thành lập các đoàn kinh tế quốc phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, xác định diện tích và thực hiện bàn giao đất đai, vườn cây và chuyển giao cơ sở hạ tầng dùng chung cho địa phương nơi đứng chân, cơ cấu lại lao động và giải quyết chế độ chính sách.

Tuy nhiên, lãnh đạo các bộ, ngành cho rằng các kiến nghị của Bộ Quốc phòng về cơ cấu lại các đơn vị này chưa bảo đảm các yêu cầu của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, các Nghị định của Chính phủ liên quan.

Đảm bảo quốc phòng, an ninh

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh tới ý nghĩa, vai trò của các Binh đoàn 15, 16, công ty cà phê 15 trong bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào Tây Nguyên. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành tích cực vào cuộc, phối hợp với Bộ Quốc phòng tháo gỡ khó khăn trong cơ cấu lại các công ty nông lâm nghiệp quốc phòng này.
Bộ Quốc phòng sẽ thành lập thêm các tập đoàn kinh tế - làm kinh tế
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc tại Binh đoàn 15, 16 và Công ty cà phê 15

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tính toán cấp bổ sung vốn điều lệ cho các công ty này tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh sau khi cơ cấu lại công ty. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, rà soát lại mô hình đoàn kinh tế quốc phòng trong mối quan hệ với các công ty.

Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng tiếp tục hoàn thiện phương án sắp xếp Binh đoàn 15, 16, bảo đảm bám sát Kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị, khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Bộ LĐTB&XH thực hiện chính sách với lao động dôi dư và chế độ với người lao động khi sắp xếp và cổ phần hoá các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh dù bất kể hoàn cảnh nào, các công ty nông lâm nghiệp quốc phòng cũng phát huy truyền thống Quân đội Nhân dân Việt nam anh hùng, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, vượt qua mọi thử thách, khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ, góp phần xây dựng Quân đội và phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh của Tây Nguyên- địa bàn chiến lược của cả nước.

Châu Như Quỳnh/Dân Trí
, ,

No comments:

Post a Comment