Cập nhật tin tức nóng hổi

Hỡi các con nhang, phật tử - Thời đại của Quỷ nó ra đời

Hỡi các con nhang, phật tử

Hỡi các con nhang, phật tử - Thời đại của Quỷ nó ra đời
Nào xin mời các con nhang, phật tử!

Hãy vào đây mà bênh Đại đức Thích Thanh Toàn!

Đại đức, đại tài... trụ trì chùa ĐỊA NGỤC

Mỗi ngày thầy thu 3 tỉ, thịt rượu vả đầy mồm, gái chơi thỏa thích

Múc chúng sinh còn hơn cả chùa Ba Vàng - thầy Thích Trúc Thái Minh

Này các con nhang, đệ tử!

Đến bây giờ đã mở mắt ra chưa?

Chùa Bái Đính, chùa Ba Vàng, chùa Tam Chúc...

Giờ là chùa Địa Ngục... tất cả đều là của ai?

Ai tai to mặt lớn trong Thượng-Hạ nghị viện này

Đứng đằng sau lũ yêu ma lập đền chùa vét tiền lũ cừu u mê, dốt nát?

Người ta lập chùa mong thái bình, an quốc...

Còn quan nước này lập chùa để hót bạc của dân

Sư trụ trì hầu hết là lũ yêu thần

Rượu thịt, gái, tiền... chẳng có gì chúng không “cà lảm”...

Hỡi Trời cao, Đất dày ơi! Ai đã làm cho đất nước này ra nông nỗi?

Người chẳng thấy đâu chỉ thấy quỷ ma

Chúng phá tan Nam quốc sơn hà

Từ gấm vóc non sông giờ hoá thành rẻ rách

Chùa chiền dựng xây nhiều mà trường học cho trẻ thơ thì ít

Cái đói cái nghèo vẫn phủ sóng khắp đó đây...

Biết đến bao giờ con nhang, phật tử mới mở mắt ra đây...?

Fb Lã Minh Luận

-----------------------------------------------

Thời đại của Quỷ nó ra đời

Hỡi các con nhang, phật tử - Thời đại của Quỷ nó ra đời
Báo Phụ nữ tp HCM đã nổ phát súng lệnh vào nhóm lợi ích Sun Group và cùng lúc vạch trần những tên sư dâm tặc núp bóng cửa chùa!

Cuộc đấu súng này sẽ đưa người đọc tới đâu,chưa thể nói trước được?

Hồi sau sẽ rõ...

https://www.phunuonline.com.vn/…/dieu-tra-doc-quyen-sun-g…/…
Hỡi các con nhang, phật tử - Thời đại của Quỷ nó ra đời
Lời sư hổ mang Toàn trong bài viết,khi gạ tình với phóng viên điều tra:

“Con đi theo qua đây, sau này thầy sẽ giúp con. Giờ con phải nghe lời thầy! Cho thầy quan hệ tình dục đi. Cái này không đơn thuần là quan hệ tình dục, mà là khi thầy gọi vong ra khỏi người em con, vong linh siêu thoát thông qua con đường đó”.

“Cho thầy đi, chỉ một tí là xong ấy mà”.

“Vừa cúng xong mệt quá! Cho thầy xin tí khí”.

“Cái ấy” của thầy cứng quá, không xuống được, con gửi ảnh hở ngực để thầy xem…”.

“Vừa nhìn thấy con đeo kính đen đi ngược lại là cái ấy của thầy nó lại cứng lên”.

https://www.phunuonline.com.vn/…/dieu-tra-doc-quyen-sun-g…/…

Fb AB Bùi , , ,

No comments:

Post a Comment