Cập nhật tin tức nóng hổi

Lãnh đạo Bộ GTVT cũng ý thức được mối nguy hiểm từ nhà thấu Trung Quốc với cao tốc Bắc – Nam

Lãnh đạo Bộ GTVT cũng ý thức được mối nguy hiểm từ nhà thấu Trung Quốc với cao tốc Bắc – Nam
1. Cuối cùng thì lãnh đạo Việt Nam và lãnh đạo Bộ GTVT cũng ý thức được hệ quả của đường cao tốc Bắc – Nam, rằng:

- Phải đảm bảo an ninh quốc gia;

- Phải tạo điều kiện cho các công ty Việt Nam nâng cao năng lực và có việc làm để tồn tại và phát triển;

- Giảm được giá thành, tiết kiệm hàng chục ngàn tỷ đồng cho nhà nước và nhân dân.

2. Không chỉ đường cao tốc Bắc – Nam, mà tất cả các dự án khác phải lấy 3 tiêu chí nêu trên làm đầu. An ninh là trước tiên. Việt Nam là trên hết. Dựa vào chính sức mình chứ không ngọi chờ vào người khác.

3. Chúc mừng truyền thông xã hội. Chính truyền thông xã hội đã đưa tiếng nói của hàng chục triệu người dân Việt Nam đến với lãnh đạo nhà nước, để rồi cuối cùng sự sáng suốt đã chiến thắng.

4. Còn nhiều vấn đề hệ trọng khác nữa mà lãnh đạo nhà nước Việt Nam cần phải lắng nghe ý kiến của 95 triệu người dân Việt Nam. Trong đó tối quan trọng là:

- Bảo vệ chủ quyền biển đảo.

- Chọn đường đi cho Đất Nước.

5. Mong lắm thay có thêm nhiều thức tỉnh mới!

Fb Nguyễn Ngọc Chu
, , ,

No comments:

Post a Comment