Cập nhật tin tức nóng hổi

Chùa Bãi Đính và Chùa Tam Cúc chưa có giấy phép cấp đất, chỉ là kinh doanh tâm linh?

Ngày 21.8, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) về việc cấp đất xây các chùa như Bái Đinh, Tam Chúc.
Chùa Bãi Đính và Chùa Tam Cúc chưa có giấy phép cấp đất, chỉ là kinh doanh tâm linh?
Trong văn bản này, các nội dung trả lời của Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã cho phép chúng ta khẳng định: không hề có quyết định nào cấp đất cho Giáo hội Phật giáo VN xây chùa ở hai địa điểm trên. Chỉ có việc các địa phương cấp đất cho Doanh nghiệp tư doanh Xuân Trường xây các khu du lịch tâm linh ở đó.

Bởi vậy, việc Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo VN trả lời trước Quốc hội kỳ họp trước rằng các chùa Bái Đính, Tam Chúc thuộc sở hữu của Giáo hội Phật giáo VN là hoàn toàn không có cơ sở. Việc xây dựng các khu du lịch tâm linh của Doanh nghiệp Xuân Trường tại hai khu vục kể trên thuộc Ninh Bình và Hà Nam đều là các dự án kinh doanh du lịch.

Việc các khu du lịch tâm linh đặt tên là chùa nhằm núp bóng Giáo hội Phật giáo để trốn đóng tiền sử dụng đất cũng như các loại thuế kinh doanh du lịch là hành động bất hợp pháp không được pháp luật Việt Nam công nhận.

Trong văn bản trả lời đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy cùng thời gian trên, Bộ trưởng Tài chính cũng khẳng định việc cấp đất cho các dự án du lịch tâm linh như Bái Đính, Tam Chúc nếu chưa đóng tiền sử dụng đất và các loại thuế theo quy định của pháp luật sẽ bị truy thu.

Vậy đề nghị Quốc hội trong kỳ họp này cần cho công bố các trả lời chất vấn của hai Bộ trưởng trên, chính thức không cho phép gọi hai khu du lịch tâm linh trên là chùa, yêu cầu các địa phương cho thu đủ thuế sử dụng đất, các loại thuế kinh doanh du lịch khác mà Doanh nghiệp Xuân Trường từng dựa vào Giáo hội Phật giáo trốn thuế.

Yêu cầu Giáo hội Phật giáo VN kỷ luật thật nặng vị Phó Chủ tịch đã đứng trên diễn đàn Quốc hội nhận xằng Tam Chúc, Bái Đính thuộc sở hữu của Giáo hội.

Có như thế mới ngăn chặn kịp thời được việc xây khu du lịch rồi đặt tên chùa để trốn thuế kinh doanh đang diễn ra nhiều nơi trên đất nước ta hiện nay, vừa coi thường luật pháp vừa làm ô uế Phật giáo...

P/S: Nguyễn Thế Khoa (24.10.2019) ,

No comments:

Post a Comment