Cập nhật tin tức nóng hổi

Điểm quan trọng gì đạt được trong thỏa thuận sơ bộ Mỹ - Trung lần này?

Đành rằng là ông Trump có Tweet về tiến triển đàm phán Mỹ - Trung nhưng từ sáng đến giờ, có rất nhiều khẳng định về nội dung cơ bản mà Trung Quốc chấp nhận như: Mua nông sản, bỏ hỗ trợ cho các cty quốc doanh, bỏ các rào cản đối với các công ty Mỹ như cưỡng ép chuyển giao công nghệ, tôn trọng tác quyền....trong đó, cá nhân tôi thấy việc bỏ hỗ trợ cho các công ty quốc doanh là điều khoản khó tin nhất.
Điểm quan trọng gì đạt được trong thỏa thuận sơ bộ Mỹ - Trung lần này?

Vì sao?

Đó chính là cuộc đối đầu của 2 mô hình kinh tế: Tư bản Tư Nhân và Tư bản Nhà Nước.

Mà nếu nói đến Tư bản nhà nước thì điều cốt yếu nhất chính là Nhà nước kiểm soát toàn bộ các nguồn tạo ra Tư Bản, trong đó, chính là các công ty Quốc Doanh, những mũi nhọn mà Tàu đã dùng cả quyền lực Chính Trị - Kinh Tế - Quân Sự để nuôi nó lớn mạnh.

Chính điều này đã làm cho các công ty của Mỹ, nơi mà Chính phủ chỉ có vai trò điều hành Vĩ Mô để đảm bảo sự cạnh tranh của các Công ty do Tư Nhân điều hành cảm thấy khó thở trước các rào cản mà Trung Quốc dựng lên.

Do vậy, việc kiểm soát cũng như chống lưng cho các công ty của mình chính là Hòn đá tảng trong đường lối của Trung Quốc, bỏ cái này đi không khác gì bảo chế độ Cộng Sản Trung Quốc tự diệt chính mình.

Nguồn: Fb Nguyễn Việt Hưng , ,

No comments:

Post a Comment