Cập nhật tin tức nóng hổi

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân - Ngu mà ưa nói chữ

Một câu thơ Hán Việt nổi tiếng của Nguyễn Công Trứ ai có học phổ thông trước 75 đều thuộc làu mà ông ghi ra cũng sai thì trình độ của ông đúng là “học giả” chứ không phải học thật. Vậy cũng bày đặt nói chuyện chữ nghĩa.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân - Ngu mà ưa nói chữ?
THỊ TẠI MÔN TIỀN NÁO chứ không phải “môn HUYỀN náo” ông Đắc Xuân ạ.

Truyện Kiều là thơ tiếng Việt, trước đây được ghi ra bằng chữ Nôm, nay được ghi lại bằng chữ Quốc Ngữ chứ không phải DỊCH ra chữ Quốc Ngữ. Không ai ngu mà đem thơ tiếng Việt "dịch" ra thơ tiếng Việt cả. Dốt thì cũng dốt vừa thôi.

Thêm nữa có ký âm bằng chữ Nôm hay ký âm bằng chữ Quốc Ngữ thì thơ Kiều vẫn đọc ra là: Trăm năm trong cõi người ta" chứ không đọc kiểu gì khác hơn thì làm sao như ông phán là "mất đi rất nhiều giá trị của tác phẩm"? Mất đi chỗ nào?

Bài của học giả Nguyễn Đắc Xuân viết:

"Từ chữ Hán, chúng ta đã sáng tạo ra chữ Nôm. Trong vốn ngôn ngữ vốn có của ta mang đậm hồn dân tộc Việt: “Thị tại môn huyền náo/ Nguyệt lai môn hạ nhàn”. Còn chữ quốc ngữ chỉ ghi lại âm của từ ngữ đó chứ không mang nghĩa lóng như chữ Hán – Nôm trước đây.

Chữ quốc ngữ có thể nói làm mất cả hồn dân tộc, việc dịch truyện Kiều ra chữ quốc ngữ đã làm mất đi một phần, nếu không nói mất đi rất nhiều giá trị của tác tác phẩm này. Mặt khác, chữ quốc ngữ không nhằm mục đích phát triển văn minh của dân tộc ta, mà chỉ là một phương tiện để truyền giáo, một công cụ để thực dân Pháp xâm lăng nước ta."

FB Huynh Ngoc Chenh.

No comments:

Post a Comment