Cập nhật tin tức nóng hổi

Tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ về Cải cách Lao động tại Việt Nam

Tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ về Cải cách Lao động tại Việt Nam
Hà Nội, ngày 20/11/2019 - Ngày 20/11, Việt Nam đã thông qua Luật Lao động sửa đổi, đại diện cho một bước tiến quan trọng nhằm đưa khuôn khổ pháp luật tại Việt Nam tiệm cận gần hơn tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Quốc hội Việt Nam đã ban hành một đạo luật lịch sử cho phép thành lập các tổ chức công đoàn độc lập tại cấp cơ sở. Đạo luật cũng cải thiện các quyền thương lượng tập thể, tăng cường sự bảo vệ chống lại tình trạng phân biệt đối xử tại nơi làm việc và củng cố sự bảo vệ đối với những người lao động trẻ tuổi. Quan trọng là đạo luật này mở rộng diện điều chỉnh của Luật Lao động từ 15 lên 56 triệu người bằng cách mở rộng phạm vi bảo vệ của pháp luật tới những người lao động không có hợp đồng lao động.

Cùng với đó, những quy định mới thể hiện cam kết quan trọng nhằm thúc đẩy việc bảo vệ các quyền lao động. Đại sứ quán Hợp chúng quốc Hoa Kỳ chúc mừng Chính phủ và Quốc hội Việt Nam đã thông qua những cải cách pháp lý này.

Với tư cách là đối tác lâu dài của Việt Nam trong các vấn đề lao động, Hoa Kỳ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố những cải cách trong Luật Lao động, bao gồm cải cách thông qua các văn bản pháp luật sắp được ban hành về thành lập, đăng ký và hoạt động của các tổ chức công đoàn độc lập và sự bảo vệ đầy đủ đối với quyền thương lượng tập thể và quyền đình công. Hoa Kỳ trông đợi được hợp tác cùng Việt Nam trong việc xây dựng các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Lao động và quá trình thực thi các cải cách cũng như tiếp tục là đối tác của nhau trong các vấn đề quyền lao động.

FB Lợi Mai Phan , ,

No comments:

Post a Comment