Cập nhật tin tức nóng hổi

Phạm Nhật Vũ, kẻ hành ác đến tận cùng: lấy tiền dân để cúng biếu cho phật giáo?

Phạm Nhật Vũ, kẻ hành ác đến tận cùng: lấy tiền dân để cúng biếu cho phật giáo?
1. Phạm Nhật Vũ ăn cướp gần 7.000 tỷ của một dân tộc đi vay nợ từng đồng để nhiều thế hệ sau đây của VN phải bằng mồ hôi, nước mắt và có thể cả máu để trả vốn và lãi. Kẻ cướp 7.000 tỷ của đất nước, của nhân dân thì không một quốc gia nào, không một dân tộc nào, không một nhà chính trị đứng đắn nào dám mở mồm ra nói rằng thằng kẻ cướp ấy là người yêu nước, yêu dân tộc, yêu nhân dân của nó.

Những người nhân danh này, khác lấy việc làm nhỏ che đậy một tội ác lớn là thiếu tư duy, thiếu phẩm chất chính trị và phản bội luật pháp, phản bội nhân dân dân Việt Nam.

2. Phạm Nhật Vũ ăn cướp gần 7.000 tỷ của nhân dân Việt nam, tương ứng với vài nghìn trường học, với vài trăm bệnh viện... và số em thơ bị cướp sự hưởng lợi nâng tầm trí tuệ hàng năm gia tăng là hàng chục vạn; những người dân nghèo bị cướp nơi khám chữa bệnh cũng hàng vạn. Vũ đã từ thiện cứu được bao nhiêu đứa trẻ, bao nhiêu người có hoàn cảnh khó khăn.

Mang số người được PN Vũ từ thiện để đánh đổi lấy hàng vạn người được hưởng phúc lợi từ nhà nước, từ hệ thống chính trị VN mà cũng cố tình nêu ra được. Lũ này chắc chắn là rối loạn nhận thức và trình độ thuộc loại vô học của bất kỳ quốc gia nào.

3. Nhà nước VN, ĐCS VN đang coi cuộc chống tham nhũng là chống nội xâm. Không ai nghi ngờ rằng, thằng ăn cướp gần 7.000 tỷ không phải là thằng cướp.

Người nước ngoài can thiệp vào vụ này là cản trở cuộc chống tham nhũng của toàn Đảng, toàn dân. Người VN bảo vệ PN Vũ là ngăn chặn cuộc chiến chống nội xâm.

4. Phạm Nhật Vũ không phải ăn cướp gần 7.000 tỷ mà còn lôi kéo, bầy mưu, tính kế, thực hiện các hành vi tội ác làm đổ bể một mảng không nhỏ trong hệ thống công quyền và chính trị VN, đưa số phận của những con người đến tận đường, có cả cái chết, đưa nhiều gia đình đến tan vỡ, nhiều thế hệ đến tận cùng của sự vô phúc.

Một kẻ như thế, duy vật hay duy tâm, luật pháp dân chủ tư sản hay XHCN, tôn giáo hay ngoại đạo, ở bất kỳ tôn giáo nào cũng không thể được tha thứ và cứu rỗi.

Nguồn NB Trần Quang Vũ
, ,

No comments:

Post a Comment