Cập nhật tin tức nóng hổi

Tổng thống Nga Vladimir Putin nghĩ gì về chủ nghĩa xã hội (socialism)?

Ngày 20/12/2018, tại một cuộc họp báo, có người hỏi khôi phục chủ nghĩa xã hội tại Nga có được không?
Tổng thống Nga Vladimir Putin nghĩ gì về chủ nghĩa xã hội (socialism)?
Ông Putin trả lời: “Tôi nghĩ là không thể nào. Tôi tin rằng những thay đổi sâu sắc trong xã hội chúng ta khiến việc khôi phục CNXH theo ‎hàm ý của bạn là không thể nào.

Có thể có các yếu tố xã hội trong kinh tế, xã hội, nhưng chi phí sẽ luôn cao hơn lợi nhuận, kết quả là kinh tế sẽ bế tắc.

Nhưng việc phân phối tài nguyên công bằng, đối xử công bằng với những người sống dưới chuẩn nghèo, và chính sách nhà nước nhằm giảm số người nghèo đó, đem lại cho đa số dịch vụ y tế, giáo dục chấp nhận được. Nếu đây là CNXH mà chúng ta bàn tới, thì chúng tôi vẫn đang duy trì cùng chính sách ấy.”

Ngày 20/6/2019, trong chương trình hàng năm Trực tiếp với Vladimir Putin, Tổng thống Nga nhắc lại:

“Có thể trở về CNXH toàn phần không? Cá nhân tôi nghĩ là không thể, vì đất nước đã thay đổi. Chỉ làm được bằng xung đột trong nước đau đớn. Có cần xung đột đó không?

Tôi không loại trừ khả năng các lực lượng chính trị có quan điểm cánh tả và tư tưởng CNXH có thể kiểm soát đất nước và quyền lực chính trị tối cao. Thông qua trao đổi chính trị mở, nói chuyện với nhân dân, cử tri, thì bất kỳ lực lượng chính trị hợp pháp nào cũng có thể chinh phục cảm tình, lên tới đỉnh cao quyền lực.

Điều này sẽ tốt cho đất nước không? Tôi không biết, vì quốc hữu hóa mọi thứ là một chuyện, nhưng để các ngành quốc hữu hóa vận hành tốt thì là chuyện khác. Hoàn toàn khác nhau.”

Nguồn BBC
,

No comments:

Post a Comment