Cập nhật tin tức nóng hổi

Đang bị kỷ luật, một viên chức vẫn được tiếp nhận vào công chức và thăng tiến

Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện Phú Thọ có 1 viên chức đang bị kỷ luật được nhận vào công chức; 4 công chức được tuyển dụng đặc biệt chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.
Đang bị kỷ luật, một viên chức vẫn được tiếp nhận vào công chức và thăng tiến
Đang bị kỷ luật, một viên chức vẫn được tiếp nhận vào công chức và thăng tiến

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Phú Thọ, giai đoạn từ 2017 đến 31/7/2019.

Kết luận thanh tra cho thấy, qua kiểm tra 80 hồ sơ tuyển dụng đặc biệt, các trường hợp này được UBND tỉnh thực hiện theo thẩm quyền, cơ bản đã đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, có 1 viên chức đang trong thời gian thi hành kỷ luật được tiếp nhận vào công chức; 4 công chức được tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên đối với 10 trường hợp cơ bản đã đáp ứng trình tự, thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, 3 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ.

Về nâng ngạch công chức, có 84 công chức trúng tuyển, trong đó 1 trường hợp được tuyển dụng vào công chức theo chính sách thu hút của tỉnh.

Có 4 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được tuyển dụng vào công chức theo chính sách thu hút của tỉnh; 2 công chức được bổ nhiệm trước ngày 28/12/2017 chưa có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B. Về trình tự, thủ tục, thời điểm làm quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm lại đối với 24 công chức còn chậm so với quy định.

Về số lượng cấp phó công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tại thời điểm thanh tra, vẫn có phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có số lượng cấp phó vượt quá so với quy định 1 người.

Miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định bổ nhiệm

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức báo cáo cấp ủy cùng cấp tiến hành đánh giá năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, kết quả xếp loại hàng năm đối với 6 trường hợp (5 trường hợp được tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh; 1 trường hợp được tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt) để xem xét, xử lý theo thẩm quyền và theo hướng dẫn chung tại thông báo kết luận số 43/2017 của Bộ Chính trị, kết luận số 48/2019 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng.

Đồng thời, rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay, kịp thời phát hiện các trường hợp được bổ nhiệm trước ngày 28/12/2017 còn chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để cử đi đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp từ sau ngày 28/12/2017 không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục được quy định tại các văn bản của Đảng.

Thanh tra Bộ Nội vụ lưu ý, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức cùng chịu trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế có liên quan nêu trong kết luận thanh tra này; Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định.

Thu Hằng/VNN , ,

No comments:

Post a Comment