Cập nhật tin tức nóng hổi

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Đại học Ngoại thương

Đoàn thanh tra đã đưa ra kết quả xác minh liên quan tới tố cáo về chương trình liên kết đào tạo với Trung Quốc giai đoạn 2006-2013. Cụ thể, giai đoạn 2006-2013, Đại học Ngoại thương đã ký 32 hợp đồng đào tạo với 10 cơ sở đối tác (Trung Quốc), toàn bộ giá trị trên hợp đồng được tính bằng USD, mỗi hợp đồng quy định nhiều khoản thu do Đại học Ngoại thương thu.
Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Đại học Ngoại thương
Trường Đại học Ngoại thương

Thực tế đã đào tạo 1.068 sinh viên, tổng số tiền phải thu theo hợp đồng là 1.156.147 USD, Phòng Kế hoạch Tài chính của Đại học Ngoại thương chỉ thu 2 khoản (học phí và ký túc xá) số tiền phải thu là 1.073.950 USD tương đương 19.196.109.900 đồng, chênh lệch số tiền 82.197 USD do các đối tác đã thu mà Đại học Ngoại thương không thu khoản này.

Trong số tiền Đại học Ngoại thương đã thu qua thanh tra thấy từ 9.2006 đến 3.2010, bà Đào Thị Thu Giang (Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính) đã giao cho bà Nguyễn Thị Hoa thu của 224 sinh viên, thuộc 8 hợp đồng với 8 đơn vị khác nhau trong Chương trình liên kết đào tạo với Trung Quốc số tiền 197.200 USD (tương đương 3.228.225.000 đồng) không nhập quỹ, không ghi sổ kế toán của Đại học Ngoại thương.

Đến ngày 8.5.2013, Phòng Kế hoạch Tài chính mới lập (Phiếu thu số T06/05) thu số tiền 3.016.975.650 đồng vào quỹ tiền mặt của Đại học Ngoại thương và hạch toán là thu nhập bất thường năm 2013; số tiền chênh lệch 211.249.350 đồng đã chi phí cho quản lý 170.200.350 đồng, chi mua vật tư kỹ thuật phục vụ quản lý sinh viên Trung Quốc 41.049.000 đồng.

Việc để ngoài sổ sách 197.200 USD (tương đương 3.228.225.000 đồng) thu từ Chương trình liên kết đào tạo với Trung Quốc từ 9.2006 đến tháng 5.2013 đã là vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 7 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003; Khoản 1 Điều 72 Luật Ngân sách nhà nước số: 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 và có dấu hiệu tội có ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (theo Bộ luật Hình sự năm 1999).

Toàn bộ số tiền phải thu từ liên kết đào tạo với Trung Quốc đã được thu vào quỹ của Đại học Ngoại thương; Đại học Ngoại thương chỉ để ngoài số sách 197.200 USD (tương đương 3.228.225.000 đồng) từ 9.2006 đến tháng 5.2013; Không có cơ sở kết luận ông Châu với bà Giang lấy tiền chia nhau.

Trách nhiệm để xảy ra vi phạm thuộc về Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách vật chất, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính giai đoạn 2006-2013. Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ đã thu thập để Cơ quan điều tra, Bộ Công an tiếp tục làm rõ, xử lý theo pháp luật việc để ngoài sổ sách 197.200 USD (tương đương 3.228.225.000 đồng) từ 9.2006 đến tháng 5.2013 từ Chương trình liên kết đào tạo với Trung Quốc, có dấu hiệu tội có ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Hàng loạt sai phạm trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ

Liên quan tới công tác bổ nhiệm cán bộ, theo Thanh tra Chính phủ, từ năm 2005 – 2015, Đại học Ngoại thương không có quy hoạch đối với chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, là chưa thực hiện quy định của Đảng về quy hoạch cán bộ. Trách nhiệm thuộc về Bí thư, Hiệu trưởng, Đảng ủy Đại học Ngoại thương giai đoạn 2005-2015 và Ban Cán sự Đảng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) từ 2005-2015.

Giai đoạn 2005-2015, không tiến hành quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền của Đại học Ngoại thương; ban hành quyết định số 374/QĐ-ĐHNT ngày 28.4.2009 về việc quy hoạch cán bộ năm 2009 và Quyết định số 1135/QĐ-ĐHNT ngày 26.9.2012 về việc quy hoạch cán bộ năm 2012 không đúng quy định tại Khoản 3, mục II và Khoản 6 Mục I Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 21.11.2008 của Ban Tổ chức Trung ương. Trách nhiệm thuộc về Bí thư, Hiệu trưởng và Đảng ủy Đại học Ngoại thương giai đoạn 2005-2015.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, Hiệu trưởng và Đảng ủy Đại học Ngoại thương đã thực hiện quy trình, đề xuất và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2020 khi bà Đào Thị Thu Giang không hoàn thành nhiệm vụ được giao nhiệm kỳ 2010- 2015; vi phạm quy định về điều kiện bổ nhiệm lại công chức trong thời gian giữ chức vụ tại Khoản 1 Điều 19, Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại ban hành theo Quyết định số 5099/QĐ- BGDĐT ngày 19.11.2012 của Bộ GDĐT và Khoản 1 Điều 9 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại ban hành theo của Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19.02.2003 của Chính phủ.

Liên quan tới nội dung tố cáo Hiệu trưởng Đại học Ngoại thương ban hành quyết định thu học phí cao học cao hơn quy định, Thanh tra Chính phủ cho biết, kết quả xác minh cho thấy tố cáo là đúng. Cụ thể, kết quả xác minh của Đoàn thanh tra năm học 2006-2007, Đại học Ngoại thương quy định và thực hiện thu mức thu học phí cao hơn quy định của Nhà nước; các năm từ năm học (2007-2008) đến năm học (2012-2013), Đại học Ngoại thương đều quy định thu thêm khoản “hỗ trợ đào tạo” đối với những học viên không phải là cán bộ, viên chức đi học. Tổng số tiền đã thu sai quy định của 2 khoản trên là 2.858.785.000 đồng. Trách nhiệm về việc thu trái quy định nêu trên thuộc về Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách vật chất và Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính của Đại học Ngoại thương giai đoạn 2007-2010 và giai đoạn 2010-2013. , ,

No comments:

Post a Comment