Cập nhật tin tức nóng hổi

Thái Anh Văn - Người phụ nữ khắc tinh của Tập Cận Bình

Trong một tuyên bố mới đây của bà Thái Anh Văn tại Đài Loan rằng Đài Loan sẽ cung cấp hầu hết thuốc men dụng cụ y tế supplier mà thế giới đang cần: Taiwan đã huy động toàn bộ năng lực đã sắp xếp các nhà máy sản xuất tối đa để cung cấp cho Mỹ và thế giới nguồn hàng này. Tập Cận Bình đang triển khai hành loạt chiến dịch nhằm chuyển hướng dịch bệnh ra khỏi Trung Quốc và đẩy nó sang Châu Âu, và Mỹ.
Thái Anh Văn - Người phụ nữ khắc tinh của Tập Cận Bình
Họ tập đầu cơ tích trữ nguồn hàng y tế cần thiết cho dịch bệnh, nhưng sáng nay trong lúc Châu Âu và Mỹ đang ban bố tình trạng khẩn cấp , lo lắng cho dịch bệnh đang lan nhanh Tập Cân Bình đã không có hành động chia sẽ nỗi khó khăn này lại còn mạnh miệng dọa nạt Mỹ và thế giới rằng sẽ cấm vận tất cả nguồn hàng y tế nếu Mỹ không nương tay với Huawei. Họ Tập đang tập trung cả hệ thống chính trị để xóa nhòa và đỗ lỗi cho quốc tế. Họ hết đỗ cho Nhật , Ý , nay tấn công tới Mỹ là nguồn mang dịch bệnh đến cho thế giới...

Tập Cận Bình không ngờ Taiwan lại có thể chống đỡ cái đòn mà họ Tập đang âm mưu hại cả thế giới.

Đây là điều mà bà Thái đã làm họ Tập tức tối vô cùng khi dũng cảm tuyên bố chịu trách nhiệm sx và cung cấp các mặt hàng này cho các nước đang bị dịch hoành hành.

Ngả mũ trước người phụ nữ Đài Loan này. , ,

No comments:

Post a Comment