Cập nhật tin tức nóng hổi

Biên bản 2 phiên tòa Hồ Duy Hải không nhận tội và bị cáo đều kêu oan

Phần đối đáp cả hai phiên tòa trên cho thấy Hồ Duy Hải không nhận tội, và kêu oan rằng không thực hiện hành vi phạm tội của mình, và chỉ xin tòa xem xét. Vậy 2 phiên tòa đó xử bị cáo giết người là đúng hay sai?
Biên bản 2 phiên tòa Hồ Duy Hải không nhận tội và bị cáo đều kêu oan

Biên bản 2 phiên tòa Hồ Duy Hải không nhận tội và bị cáo đều kêu oan

Biên bản 2 phiên tòa Hồ Duy Hải không nhận tội và bị cáo đều kêu oan

Biên bản 2 phiên tòa Hồ Duy Hải không nhận tội và bị cáo đều kêu oan
Chủ tọa: Lý do kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo là gì?
HDH: Dạ thưa tại phiên tòa hôm nay bị cáo không kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì bị cáo không thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo xin kêu oan.

Hỏi: Có đúng bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt không?
Đáp: Dạ thưa đúng.

Hỏi: Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo xin thay đổi kháng cáo?
Đáp: Dạ thưa đúng.

Hỏi: Tại sao bị cáo thay đổi yêu cầu kháng cáo của mình?
Đáp: Dạ thưa, vì bị cáo không thực hiện hành vi phạm tội và xin tòa xem xét.

Hỏi: Tại sao bị cáo kêu oan? Có ai xúi giục bị cáo không?
Đáp: Dạ thưa không.

Hỏi: Tối ngày 13/1/2008, bị cáo ở đâu làm gì? Bị cáo trình bày toàn bộ diễn biến tối hôm đó cho tòa nghe.
Đáp: Bị cáo Hải im lặng không trả lời.
(Gặp tôi tôi cũng im lặng không trả lời. Ngày xảy ra vụ án cách ngày hỏi 14 tháng).

Hỏi: Tối 13/1 bị cáo làm gì?
Đáp: Dạ thưa tối 13/1 bị cáo đi giao điện thoại, rồi quay về nhà đổi xe và chạy đến quán Bảy Thanh chở Đang đến quán Hai Thượng đưa tiền cho Đang, sau đó bị cáo về nhà.

Hỏi: Bị cáo đưa tiền cho Đang xong, bị cáo làm gì?
Đáp: Dạ thưa sau đó bị cáo về nhà và ngủ đến sáng.

Hỏi: Kế tiếp đó bị cáo làm gì?
Đáp: Dạ thưa sau đó bị cáo không nhớ rõ

Hỏi: Ngày kế tiếp bị cáo làm gì?
Đáp: Dạ thưa bị cáo ở nhà nhưng không nhớ rõ đã làm những việc gì. Bị cáo nhớ là mình đi uống cafe và đi đánh banh.

Hỏi: Ngày 15/1 bị cáo làm gì?
Đáp: Dạ thưa bị cáo cũng làm những việc như vậy.
....
.... (các bạn chịu khó đọc đi. Nhưng đại ý, Hải khai không có giết người và kêu oan).

Dù vậy, thẩm phán vẫn nói cho được câu này: Bây giờ bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình rồi!

Tôi thật không hiểu, vì sao cả 2 phiên sơ và phúc thẩm bị cáo đều kêu oan nhưng qua miệng của 17 thẩm phán và các DLV, thì Hải nhận tội. Một thẩm phán còn cho rằng Hải lươn lẹo.

Lẽ nào, 17 vị kia chưa từng đọc biên bản 2 phiên tòa. Nếu đọc kỹ, thì người lươn lẹo không phải là Hải!

Theo FB Trương Châu Hữu Danh , ,

No comments:

Post a Comment