Cập nhật tin tức nóng hổi

Ở đất nước này, Thanh Hóa mình ngộ nhất phải không anh?

Ở đất nước này, nhà lầu to tướng vẫn có trong danh sách nhận tiền hỗ trợ Covid-19, điều đó chắc chắn xảy ra ở Thanh Hóa.

Ở đất nước này, nhà có ô tô vẫn có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ Covid-19, điều đó chắc chắc xảy ra ở Thanh Hóa.Ở đất nước này, người đi tù vẫn có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ Covid-19, điều đó chắc chắn xảy ra ở Thanh Hóa.

Ở đất nước này, nhà to cửa rộng, xe cộ thênh thang vẫn có trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo, điều đó chắc chắn xảy ra ở Thanh Hóa.
Ở đất nước này, Thanh Hóa mình ngộ nhất phải không anh?
Ở đất nước này, người thân của cán bộ có gia cảnh khá giả nhưng vẫn nằm trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo, điều đó chắc chắn xảy ra ở Thanh Hóa.

Ở đất nước này, cán bộ ăn nhậu nợ tiền chục tỉ mà vẫn xin làm tượng đài, điều đó chắc chắn xảy ra ở Thanh Hóa.

Ở đất nước này, hotgirl từ nhân viên, sau khi nâng đỡ không trong sáng lên thành trưởng phòng rồi… biệt tăm, điều đó chắc chắn xảy ở Thanh Hóa.

Ở đất nước này, bị cắt chức sau khi nâng đỡ hotgirl không trong sáng, lại trơ trẽn xin lên chức, điều đó chắc chắn xảy ra ở Thanh Hóa.

Ở đất nước này, dân chỉ nhìn cán bộ thôn mà sợ như lính gặp vua ngày xưa, điều đó chắc chắn xảy ra ở Thanh Hóa.

Ở đất nước này, bão và thiên tai chưa đến chưa vào đã thống kê xong thiệt hại để xin hỗ trợ.

Ở đất nước này, Đại tá Công an đi “vặt lông” nhân viên cảnh sát dưới quyền thì cũng chắc chắn ở Thanh Hóa.

Sau cùng, ở đất nước này, nếu nhân dân Thanh Hóa khổ nhất, thì không có nhân dân tỉnh nào “dám” khổ đặc biệt. Bởi ở đó từ “tận thu” xảy nhiều nhất và đúng bản chất nhất!

Theo Lê Xuân Thọ , ,

No comments:

Post a Comment