Cập nhật tin tức nóng hổi

Tổng hợp các mức lỗi cơ bản dành cho xe máy

Tổng hợp các mức lỗi cơ bản dành cho xe máy
1. Không xi nhan khi chuyển làn: 100.000 - 200.000 đồng.

2. Không xi nhan khi chuyển hướng: 400.000 - 600.000 đồng.

3. Chở theo 02 người: 200.000 - 300.000 đồng.

4. Chở theo 03 người 400.000 - 600.000 đồng. (tước Bằng từ 01 - 03 tháng)

5. Không xi nhan, còi khi vượt trước: 100.000 - 200.000 đồng.

6. Dùng điện thoại, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính): 600.000 - 01 triệu đồng (tước Bằng từ 01 - 03 tháng).

7. Sai làn: 400.000 - 600.000 đồng.

8. Vượt đèn đỏ: 600.000 - 01 triệu đồng (tước Bằng từ 01 - 03 tháng).

9. Đi ngược chiều: 01 - 02 triệu đồng.

10. Đi vào đường cấm: 400.000 - 600.000 đồng.

11. Không gương chiếu hậu: 100.000 - 200.000 đồng.

12. Không mang GPLX: 100.000 - 200.000 đồng.

13. Không có GPLX: 800.000 đồng - 1.2 triệu đồng.

14. Không mang đăng ký xe: 100.000 - 200.000 đồng.

15. Không có đăng ký xe: 300.000 - 400.000 đồng.

16. Không có hoặc không mang bảo hiểm: 100.000 - 200.000 đồng.

17. Không đội mũ bảo hiểm: 200.000 - 300.000 đồng.

18: Vượt phải: 400.000 - 600.000 đồng.

19. Dừng, đỗ không đúng nơi quy định: 200.000 - 300.000 đồng.

20. Có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc dưới 0.25 mg/1 lít khí thở: 02 - 03 triệu đồng (tước Bằng từ 10 - 12 tháng).

21.Nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.25 đến 0.4 mg/1 lít khí thở: 04 - 05 triệu đồng (tước Bằng từ 16 - 18 tháng).

22. Nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.4 mg/1 lít khí thở: 06 - 08 triệu đồng (tước Bằng từ 22 - 24 tháng).

23. Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10 km/h: 200.000 - 300.000 đồng.
24. Chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20 km/h: 600.000 đồng - 01 triệu đồng.

25. Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h: 04 - 05 triệu đồng (tước Bằng từ 02 - 04 tháng).

26. Thay đổi màu sơn: 100.000 - 200.000 đồng.

Beatvn , ,

No comments:

Post a Comment