Cập nhật tin tức nóng hổi

Phục kích: Trật tự ”điều” người vi phạm giao thông lên ô tô để ”làm tiền“

Tổ Trật tự phường 1 (Q5, TP. HCM) ngang nhiên tự “thỏa thuận” mức phạt và thu tiền người vi phạm TTĐT không dựa trên biên bản vi phạm hành chính là biểu hiện “lạm quyền” và có dấu hiệu vi phạm các quy định hiện hành
Cán bộ làm tiền dân
Tổ Trật tự phường 1 (Q5, TP. HCM) ngang nhiên tự “thỏa thuận” mức phạt và thu tiền người vi phạm TTĐT không dựa trên biên bản vi phạm hành chính là biểu hiện “lạm quyền” và có dấu hiệu vi phạm các quy định hiện hành.
Cán bộ làm tiền dân
Nguồn khoe365
,

No comments:

Post a Comment