Cập nhật tin tức nóng hổi

Hãy thay hết các lãnh đạo chỉ biết bán đất

Một thửa đất của tổ tiên để lại, nuôi một gia đình muôn triệu năm. Trên thửa đất này, trồng lúa ra cơm ra rượu, trồng rau quả làm thực phẩm, trồng cây lấy gỗ làm nhà, trồng bông dệt vải mà mặc, chăn nuôi súc vật làm sức kéo, lấy thịt, thuộc da… Cứ đời này truyền sang đời khác, vĩnh viễn không bao giờ dứt.
Hãy thay hết các lãnh đạo chỉ biết bán đất
Nay bị trưng thu, mỗi m2 đền bù nơi thấp thì 50.000 đồng, nơi cao thì vài triệu bạc. Tổng số tiền đền bù, ít thì không mua nổi 1 chiếc xe máy, nhiều thì mua được chiếc ô tô, chi tiêu một vài năm thì hết. Đất của tổ tiên để lại không còn nữa. Không dựa được vào đâu để có nhà ở, cơm ăn, áo mặc.

Xem thêm: Truy vụ bán rẻ 320.000m2 đất vàng, cử tri TP.HCM: Thành uỷ không biết hay không làm phép tính?

Người dân chài từ khai thiên lập địa, đời nối đời sống nhờ vào biển. Dẫu bão giông cũng phải liều thân đi xa ngàn hải lý bám biển mà sống. Biển là nhà, là cơ nghiệp muôn đời của người dân chài.

Nay trưng thu đất bờ biển và mặt biển của dân chài cho người khác kinh doanh, dân chài không được ra biển, đó là triệt đường sống của ngư dân.
Hãy thay hết các lãnh đạo chỉ biết bán đất
Chúng ta phát triển kinh tế nhưng đừng biến mình thành kẻ cướp đất, đường triệt đường sống của dân. Nhân dân không cần cách phát triển kinh tế chỉ để làm giàu cho một nhóm người mà làm nghèo đi hàng triệu người, hủy hoại môi trường, làm tan nát tài nguyên quốc gia.

Hai chục năm lại đây, chính quyền các địa phương đã trưng thu hàng vạn héc ta đất của người dân chỉ để phục vụ mục đích buôn bán bất động sản và khấn vái. Ai cho phép họ có quyền trưng thu đất của dân? Trưng thu đất của dân chỉ xẩy ra trong trường hợp chiến tranh hay phục vụ mục tiêu bảo vệ tổ quốc. Từ bao giờ họ được ban phát cái quyền tày trời đó? Tất cả là do mỹ từ “Sở hữu toàn dân”. Tiếng là “Sở hữu toàn dân” nhưng quyền quyết định sở hữu lại nằm trong tay một nhóm người. Khi mà lợi ích nhóm đang lộng hành như hiện nay thì đất đai của dân tiếp tục bị phung phí. Họ quyết định lấy cả ngàn héc ta đất (nuôi hàng vạn nhân mạng) chỉ bằng một công văn!

Chúng ta đã chứng kiến hàng ngàn héc ta đất ở những vùng thiên nhiên thắng cảnh quốc gia lại được lấy dành cho các tư bản cộng sản chỉ để kinh doanh thánh thần. Họ xây những bức tượng cao nhất thế giới để làm gì? Sao họ không làm tên lửa bay cao nhất thế giới? Kinh doanh thánh thần đang thúc đẩy mê tín lên đến mức độ thảm họa cho Dân tộc.

Chúng ta đã chứng kiến hàng vạn héc ta đất ở những vị trí đẹp nhất được lấy cho các nhà tư bản cộng sản chỉ để buôn bán bất động sản. Nếu là đất mua bán sòng phẳng theo quy luật thị trường giữa hai bên thì ai mua ai bán bao nhiêu cũng được. Nhưng ép buộc lấy đất của người này với giá thấp đưa cho người khác bán với giá cao là điều bất công, trái với mục tiêu công bằng mà chúng ta hướng tới.

Khắp 63 tỉnh thành, rất nhiều lãnh đạo không biết làm gì, ngoài việc lấy đất của dân bán lại cho các nhà buôn. Đã yếu kém lại không vô tư. Họ nhận được lợi ích từ người buôn đất. Đất nước sẽ đi về đâu với tầng lớp lãnh đạo chỉ biết bán đất này?

Nhà nước vì dân thì ít nhất không lấy đất của dân, không chặn đường sống của dân. Hãy thay hết các lãnh đạo chỉ biết bán đất.

Loại cán bộ chỉ biết bán đất này đông vô kể. Nhưng thay được kẻ nào cũng tốt hơn cho dân. Dẫu biết rằng thay xong lại mọc ra kẻ bán đất mới.

Nhưng có một cách thay một lần vĩnh viễn. Cách đó cần sự cống hiến của mỗi chúng ta.

Nguồn Thaotin
, ,

No comments:

Post a Comment