Cập nhật tin tức nóng hổi

Quốc hội đã hoàn tất bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước

10 giờ 20 phút sáng nay, 23.10, Quốc hội đã bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước.
Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước
Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước ẢNH GIA HÂN

Sau giờ giải lao của phiên làm việc sáng nay, Quốc hội đã thảo luận về công tác nhân sự, trong đó có việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của các đại biểu về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Sau đó, Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu, biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín.

Lúc 10 giờ 20 phút, các đại biểu Quốc hội bắt đầu bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước.
Sau nội dung này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn. Nội dung này sẽ được Quốc hội thảo luận ở đoàn.

Theo chương trình, buổi chiều, sau khi thảo luận tại tổ về kinh tế - xã hội, các đại biểu Quốc hội sẽ trở lại hội trường để tiếp tục thực hiện các nội dung về nhân sự.

Sau 3 giờ chiều, Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước. Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tiếp đó sẽ trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả bầu.

Nghi lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và trên sóng VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nội dung cuối cùng của phiên làm việc buổi chiều là thủ tục miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Sau khi Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ đối với ông Trương Minh Tuấn, Thủ tướng sẽ giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội (nếu có).

Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn bằng bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban Kiểm phiếu làm việc, Trưởng ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc sau đó sẽ trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn và Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết.

Sau nội dung này, Thủ tướng sẽ trình bày Tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm tân Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông và Quốc hội sẽ thảo luận ở đoàn về nội dung này.

Nguồn Thanhnien
,

No comments:

Post a Comment