Cập nhật tin tức nóng hổi

Sau công an có đến quân đội?

Đất nước chúng ta đang trải qua giai đoạn ung nhọt toàn thân. Từ địa phương cho đến trung ương, từ cấp phường xã cho đến chính phủ, khắp các bộ ban ngành, không nơi nào không dày đặc ung nhọt.
Nguyễn Phú Trọng

Cải tổ công an bước đi cần thiết

Trên bình diện cấp Bộ thì Bộ Công an là một trong những Bộ chứa đựng nhiều ung nhọt nguy hiểm.

Sự vỡ lở của vụ đánh bạc nhiều ngàn tỷ dưới sự bảo kê của Tướng công an, cùng với vụ Vũ Nhôm khuynh đảo hàng ngũ cán bộ cao cấp ở Bộ Công an, đã cho thấy ung nhọt lót ổ ở cả các cơ quan đầu não của Bộ Công an.

Xem thêm: Tổng bí thư: ‘Bộ Quốc phòng cũng đang sắp xếp lại bộ máy’

Với TBT Nguyễn Phú Trọng, thì bảo vệ Đảng và thể chế là mục tiêu quan trọng bậc nhất. Ông đã không dưới một lần đề cập đến sự tồn vong của chế độ. Bằng nhiều cách, ông đang nỗ lực củng cố quyền lực của Đảng, vớt lại lòng tin của dân, cho mục đích cuối cùng là duy trì sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ sự tồn tại của chế độ.

Để củng cố sức mạnh của Đảng TBT Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu bằng con đường thay đổi nhân sự. Để thay đổi nhân sự, ông sử dụng quả đấm chống tham nhũng.Từ chống tham nhũng, ông tiến hành cải tổ.

Trong những vũ khí để bảo vệ thể chế, TBT Nguyễn Phú Trọng xếp Công an vào ví trí rất quan trọng. Vai trò quan trọng của của Công an đối với Đảng và chế độ đã được TBT Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong thư ngày 04/3/2018 gửi Hội thảo khoa học 70 năm Công an nhân dân học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy: là “thanh kiếm và lá chắn” bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân.

Như vậy, nếu Công an là “thanh kiếm và lá chắn” mà rỉ mục thì không thể bảo vệ được Đảng và chế độ. Cho nên TBT Nguyễn Phú Trọng phải mài lại thanh kiếm và rèn lại lá chắn bằng chiến dịch cải tổ Bộ Công an trước.

Tiêu diệt tham nhũng, loại bỏ hàng ngũ cán bộ tha hóa sâu mọt, xóa bỏ cồng kềnh, làm tinh nhuệ lực lượng công an là điều vô cùng cần thiết. Bởi vì đối với nhân dân, thì không phải bảo vệ Đảng hay bảo vệ chế độ, mà là bảo vệ Tổ quốc mới là quan trọng bậc nhất. Sự tha hóa trong lực lượng công an chắc chắn sẽ tiếp tay và làm lợi cho lực lượng ngoại bang xâm lược.

Không chỉ xóa bỏ các tổng cục trung gian mà phải cải cách triệt để toàn bộ lực lượng công an.

Sau công an có đến quân đội

TBT Nguyễn Phú Trọng đang tiến hành cải tổ Bộ Công an. Xóa bỏ các tổng cục. Nhiều người đang đặt ra câu hỏi là có xóa bỏ các tổng cục của quân đội hay không? Chính xác hơn là có cải tổ quân đội hay không?

Với TBT Nguyễn Phú Trọng thì Bộ Công an là nơi ông tiến hành cải tổ đầu tiên. Nhưng đối với an nguy đất nước, thì quân đội mới là nơi đầu tiên cần được cải tổ.

Ung nhọt trong quân đội nhiều không kém gì so với công an. Hơn nữa, trước một kẻ hàng xóm lăng loàn thì không thể để một quân đội yếu. Bởi thế, cải tổ quân đội là điều rất cấp thiết, không phải ngày, mà sớm giờ nào tốt giờ đó. Sau công an, nhất thiết phải cải tổ quân đội.

Con đường triệt để

Cải tổ các bộ không thể xóa hết ung nhọt. Cải tổ Chính phủ cũng không thể xóa hết ung nhọt. Chỉ có cải tổ thể chế mới tiêu diệt được căn nguyên ung nhọt.

Thông thường có hai cách để thay đổi một ngôi nhà. Một là, đập phá hoàn toàn để xây mới. Hai là, thay thế dần từng bộ phận. TBT Nguyễn Phú Trọng không chọn con đường thứ nhất.

Ông cũng không chọn con đường thứ hai.

Còn lại là nhiệm vụ của nhân dân!

Nguồn Tổng hợp
, ,

No comments:

Post a Comment