Cập nhật tin tức nóng hổi

Thép không hợp kim dạng thanh, que của Việt Nam bị áp thuế 25% khi vào Canada

Canada vừa thông báo áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời và khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu.
que của Việt Nam bị áp thuế 25% khi vào Canada
Sau khi lấy ý kiến của các bên liên quan, Bộ Tài chính Canada quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung 25% đối với 7 nhóm sản phẩm thép nhập khẩu.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/10 và kéo dài trong 200 ngày dưới hình thức hạn ngạch thuế quan. Nói cách khác, mức thuế 25% sẽ được áp dụng khi lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch. Theo đó, Bộ Tài chính Canada đưa ra 7 mức hạn ngạch thuế quan tạm thời tương ứng với 7 nhóm sản phẩm. Mỗi mức hạn ngạch sẽ được áp dụng cho 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn là 50 ngày liên tiếp.
que của Việt Nam bị áp thuế 25% khi vào Canada

que của Việt Nam bị áp thuế 25% khi vào Canada
Biện pháp tự vệ tạm thời này sẽ không áp dụng cho các sản phẩm bị điều tra nhập khẩu từ Mỹ, Chile, Israel và Mexico (trừ sản phẩm thuộc nhóm 3, 7).

Các sản phẩm nhập khẩu và có xuất xứ từ các nước đang phát triển hưởng Thuế quan ưu đãi phổ cập (GSP) cũng sẽ không bị áp thuế nếu lượng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra vào các nước này trong năm 2017 không lớn hơn 3% tổng lượng nhập, và tổng lượng nhập vào Canada trong năm 2017 không vượt quá 9% tổng lượng nhập của nước này.

Tuy nhiên, nhóm sản phẩm 2, là thép không hợp kim dạng thanh và que, nhập khẩu từ Việt Nam sẽ không được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ này.

Ngoài ra, Toà án Thương mại quốc tế Canada (CITT) cũng thông báo khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với 7 nhóm sản phẩm thép nhập khẩu nói trên. Thời kỳ điều tra kéo dài trong 3 năm tính từ ngày 1/1/2015.

Vụ việc điều tra này được khởi xướng nhằm xác định liệu việc nhập khẩu các sản phẩm thép nêu trên vào Canada có đang gia tăng về số lượng, là nguyên nhân chủ yếu gây ra hoặc đe doạ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất các sản phẩm tương tự nội địa nước này hay không.

CITT cũng sẽ loại trừ các sản phẩm nhập khẩu và có xuất xứ từ các nước đang phát triển hưởng thuế GSP trong trường hợp: (i) lượng nhập khẩu hàng hoá bị điều tra từ các nước này nhỏ hơn 3% tổng lượng nhập khẩu hàng hoá bị điều tra vào Canada, và (ii) tổng lượng nhập khẩu hàng hoá bị điều tra từ các nước trong nhóm (i) không vượt quá 9% tổng lượng nhập khẩu hàng hoá bị điều tra vào Canada.

Nguồn Nld ,

No comments:

Post a Comment