Cập nhật tin tức nóng hổi

Phá chùa lấy đất làm đường và phân lô bán

Hôm nay 5/11, Thượng tọa Thích Thiện Phúc - Trụ trì Chùa An Cư đến nhờ LS Võ An Đôn bảo vệ pháp lý cho nhà chùa.
Phá chùa lấy đất làm đường và phân lô bán
Năm 2014, UBND quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng ra quyết định thu hồi toàn bộ diện tích 332m2 đất Chùa An Cư, để làm đường và phân lô bán.

Vì giá bồi thường quá thấp chỉ có 412 triệu đồng, trong khi diện tích đất của Chùa có giá thị trường trên 40 tỷ đồng, nên Chùa không đồng ý.

Qua xem hồ sơ tôi thấy: thời hiệu khởi kiện đã hết, vì quyết định thu hồi đất có từ năm 2014, luật quy định thời hiệu khởi kiện là 1 năm, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi đất.

Phía quận Sơn Trà có nhiều điểm sai: bồi thường quá thấp, thu hồi 332m2 đất nhưng chỉ hỗ trợ 160m2 tái định cư, thu hồi đất mặt đường nhưng hỗ trợ đất trong hẻm giá trị thấp... là không đúng pháp luật.

Lẽ ra nhà Chùa nên khởi kiện Chủ tịch UBND quận Sơn Trà ngay sau khi nhận được quyết định thu hồi đất, nhưng vì quan niệm từ bi không kiện thưa nên nhà Chùa phải gánh thiệt thòi về mình.

Ngày 09/11/2018, quận Sơn Trà ra lệnh cưỡng chế, đập phá toàn bộ ngôi Chùa để làm đường và phân lô bán.

Mọi người hãy lên tiếng mạnh mẽ để bào vệ nhà chùa !

Nguồn FB LS Võ An Đôn
, ,

No comments:

Post a Comment