Cập nhật tin tức nóng hổi

Phiên tòa xử Hòa Thượng kiện Chủ tịch tỉnh

Vụ án xét xử vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 16/11/2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng. Địa chỉ: 372 Núi Thành, quận Hải Châu, Đà Nẵng.
Phiên tòa xử Hòa Thượng kiện Chủ tịch tỉnh

Phiên tòa xử Hòa Thượng kiện Chủ tịch tỉnh ảnh 2
Nội dung vụ án như sau: Chùa Linh Thứu có đám đất 3.500m2. Năm 1995, UBND tỉnh Bình Định thu hồi toàn bộ diện tích đất này làm đường Lê Đại Hành, nhưng không thông báo cho nhà chùa biết và không bồi thường.

Khi chùa phát hiện khiếu nại các cấp chính quyền thì UBND tỉnh Bình Định ra quyết định thu hồi 981m2 đất (trả lại chùa 2519m2 đất) và bồi thường 26 triệu đồng. Trong khi 1m2 đất khu vực này giá thị trường trên 30.000.000 triệu đồng.

Không đồng ý, ngày 16/3/2015 chùa khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ra tòa. Ngày 17/8/2017, Tòa án tỉnh Bình Định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nhà chùa. Ngày 23/8/2017, chùa kháng cáo yêu cầu Tòa án Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm.

Trong quá trình giải quyết vụ án, tòa án đã triệu tập Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định 16 lần, nhưng chưa một lần đến tòa, kể cả ngày xử sơ thẩm cũng vắng mặt.

Ngày 25/10/2018, Tòa án cấp cao Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm lần đầu, vì vắng mặt Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nên hoãn phiên tòa.

Không biết, lần triệu tập thứ 17 này, Chủ tịch tỉnh Bình Định có đến tòa hay không ?

Cuối cùng phiên tòa xẩy ra như sau:
Hình ảnh phiên tòa phúc thẩm ngày 16/11/2018
Hình ảnh phiên tòa phúc thẩm ngày 16/11/2018

Tòa án triệu tập Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định lần thứ 17 nhưng vẫn không đến tòa, chỉ có giám đốc Sở TN & MT tỉnh Bình Định tham gia phiên tòa với tư cách người bảo vệ quyền lợi của UBND tỉnh Bình Định.

Dù thừa nhận có nhiều sai sót trong việc thu hồi đất chùa Linh Thứu, nhưng vì lý do an ninh (nếu chùa thắng kiện sẽ có nhiều người khởi kiện, gây bất ổn xã hội) nên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện, giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.

Nguồn FB Võ An Đôn
, ,

No comments:

Post a Comment