Cập nhật tin tức nóng hổi

Dân kiện 14 năm mới được gặp Phó Chủ tịch tỉnh

Nếu người đứng đầu không trực tiếp đối thoại với dân, né tránh dân thì bản thân cán bộ đó dù có tài đến mấy thì người dân cũng không phục.
Dân kiện 14 năm mới được gặp Phó Chủ tịch tỉnh
Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân trung ương

“Làm công tác tiếp dân lâu năm, tôi thấy nhiều trường hợp lên đây ở cả năm và chỉ mong 1 lần được gặp Chủ tịch nhưng vẫn không gặp được. Ví dụ, khi tôi được tham gia buổi tiếp dân của Tổng Thanh tra tại một tỉnh phía Nam, người dân khiếu kiện 14 năm nhưng khi Tổng Thanh tra tiếp thì mới gặp được ông Phó Chủ tịch thì làm sao có thể giải quyết công việc của dân một cách rốt ráo được. Trong khi đó, chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, việc của dân đã được giải quyết và họ cảm thấy được tôn trọng.

Người dân bỏ phiếu tín nhiệm bầu cán bộ vào HĐND, UBND nhưng lại không tiếp họ hoặc hách dịch, tiếp theo kiểu cai trị thì ai nghe”.

(Ông NGUYỄN HỒNG ĐIỆP, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ), cho biết trên VOV ngày 13-3).

Theo https://nld.com.vn/trich-dan-nong/dan-kien-14-nam-moi-duoc-gap-pho-chu-tich-20190313111447924.htm
, ,

No comments:

Post a Comment