Cập nhật tin tức nóng hổi

Lời tâm tư của Sinh Viên Joshua Wang cũng như người dân Hồng Kông

"Chúng tôi muốn sống đúng với lương tri và phẩm chất của mình vì thế chúng tôi không thể sống cùng Cộng sản Trung Quốc"
Lời tâm tư của Sinh Viên Joshua Wang cũng như người dân Hồng Kông
- Chúng tôi không muốn nói dối để được phần nhiều hơn.

- Chúng tôi không muốn phải ăn cắp, tham nhũng để được nhà cao cửa rộng.

- Chúng tôi không muốn phải đóng thuế để nuôi một đoàn người chỉ biết làm lợi cho 1 nhóm người giàu có để bóc lột lại chúng tôi.

- Chúng tôi không muốn những bằng cấp và tài năng thật sự của chúng tôi phải bỏ vào thùng rác vì những tên rác rưởi Con Ông Cháu Cha.

- Chúng tôi không muốn con em của chúng tôi phải học những thứ giáo điều rỗng tuếch mà chẳng có lợi gì cho sự phát triển cũng như khả năng sáng tạo của chúng.

- Chúng tôi không muốn lẫn lộn giữa đảng cầm quyền và Tổ Quốc, chúng tôi không quên nguồn cội và cũng không quên những gì mà đảng cộng sản Trung Quốc đã gây ra cho cha ông chúng tôi.

Hoàng Chí Phong
,

No comments:

Post a Comment