Cập nhật tin tức nóng hổi

Tổng cục Thuế bổ nhiệm 141 lãnh đạo chưa đủ tiêu chuẩn, ai là người chịu trách nhiệm?

Theo văn bản do Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương ký: 141 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở Tổng cục Thuế chưa đáp ứng đủ điều kiện, trong đó có 140 người do các Cục trưởng Cục thuế bổ nhiệm.

Xem xét lại việc bổ nhiệm 4 Cục trưởng quá tuổi

Cụ thể, Bộ Nội vụ vừa công bố Kết luận Thanh tra số 297 tại Tổng cục Thuế và 17 đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/8/2018.
Tổng cục Thuế bổ nhiệm 141 lãnh đạo chưa đủ tiêu chuẩn, ai là người chịu trách nhiệm?
Ngay sau khi Bộ Nội vụ công bố Kết luận Thanh tra, Bộ Tài chính bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Vấn đề bổ nhiệm và tiêu chuẩn cán bộ ở Tổng cục Thuế và đơn vị trực thuộc được làm rõ.

Qua kiểm tra, Bộ Nội vụ phát hiện còn 141 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ hiện giữ theo quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế; 4 trường hợp quá tuổi bổ nhiệm lần đầu; 8 trường hợp lãnh đạo, quản lý cấp phòng, chi cục, nhưng giữ ngạch cán sự hoặc tương đương; 2 trường hợp được tiếp nhận năm 2011, 2012 chưa thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức.

Trong số 141 công chức được bổ nhiệm khi chưa đủ tiêu chuẩn gồm thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn như thiếu chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước; chứng chỉ ngoại ngữ; bằng trung cấp lý luận chính trị; chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đối với ngạch hiện giữ hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kỹ năng quản lý lãnh đạo cấp phòng, chi cục (đa số đang đi học hoặc đã có quyết định cử đi học). Trong đó, một công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, 140 công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Cục trưởng Cục Thuế.

Từ những phát hiện này, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về quản lý biên chế; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và quản lý hồ sơ công chức, viên chức; thường xuyên thực hiện việc tuyển dụng công chức, đồng thời xem xét, đánh giá lại việc chưa sử dụng hết số biên chế công chức được giao, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp; đảm bảo thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng chỉ tiêu kế hoạch và quy định của pháp luật.

Đối với 4 Cục trưởng quá tuổi, Bộ Nội vụ kiến nghị Tổng Cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính làm việc với cấp ủy địa phương để đánh giá, xem xét việc bổ nhiệm; đồng thời đánh giá về năng lực, phẩm chất, đạo đức, sự tín nhiệm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, sự đánh giá, xếp loại trong thời gian được giao giữ chức vụ cục trưởng, đảm bảo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn công tác cán bộ tại địa phương; thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với trường hợp không đáp ứng yêu cầu…

Đối với 2 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nhưng chưa thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, đề nghị Tổng cục Thuế rà soát thực hiện theo đúng Thông báo Kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị (về kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử), Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư (về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị), báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo rà soát, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng, không phù hợp, có sai phạm về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp từ tháng 6/2012 đến nay…

Tổng Cục trưởng “hạ cánh”

Một ngày sau khi Bộ Nội vụ công bố kết luận Thanh tra về những vi phạm trong công tác bổ nhiệm cán bộ, ngày 21/6, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị công bố, lưu hành 2 quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với nhân sự lãnh đạo ngành thuế.

Sau khi để xảy ra hàng loạt những vụ bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn, quá tuổi trong ngành thuế, ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế sẽ “hạ cánh” nghỉ hưu từ ngày 1/7/2019. Bộ Tài chính cũng đã quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Cao Anh Tuấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, kể từ ngày 1/7/2019.

Trong buổi chuyển giao quyền lực ở Tổng Cục thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, ông Bùi Văn Nam đã cống hiến gần 32 năm công tác cho ngành tài chính nói chung và hệ thống thuế nói riêng, từ năm 2011, ông Nam được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bí thư Đảng ủy Tổng cục Thuế cho đến nay.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong suốt quá trình công tác, ông Nam luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, luôn gương mẫu và có trách nhiệm cao với công việc. Đặc biệt trong 8 năm giữ vai trò là Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, ông Nam đã nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo, điều hành cơ quan thuế các cấp hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và gặt hái được nhiều thành tựu.

Ghi nhận những cống hiến đó, Đảng và Nhà nước trao tặng cho ông Bùi Văn Nam nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính; danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính…

Tổng cục trưởng nhận nhiều danh hiệu cao quí để về hưu, không hiểu ai sẽ là người chịu trách nhiệm về hàng loạt vụ bổ nhiệm không đúng, không phù hợp, có sai phạm ở cơ quan này? Đặc biệt là những vụ bổ nhiệm có những dấu hiệu chưa đúng với Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị, Kết luận của Ban Bí thư?

Theo Nông nghiệp
,

No comments:

Post a Comment