Cập nhật tin tức nóng hổi

Từ ngày 1/7, lương đại tướng là hơn 15 triệu đồng/tháng

Người giữ quân hàm đại tướng sẽ được tăng lương tháng từ 14,5 lên 15,5 triệu đồng (tăng 1 triệu đồng).

Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư số 79 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với người đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
Từ ngày 1/7, lương đại tướng là hơn 15 triệu đồng/tháng
Theo thông tư, từ ngày 1/7/2019, mức lương được tính bằng lương cơ sở 1,49 triệu đồng nhân với hệ số lương hiện hưởng.

Mức phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu tính bằng mức lương cơ sở nhân hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

Nguồn: Tổng hợp
,

No comments:

Post a Comment