Cập nhật tin tức nóng hổi

Thứ trưởng Bộ Tài chính - phu quân hoa hậu Quý bà Đinh Hiền Anh – bị kỷ luật

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Quang Hải, thứ trưởng Bộ Tài chính.
Thứ trưởng Bộ Tài chính - phu quân hoa hậu Quý bà Đinh Hiền Anh – bị kỷ luật
Ông Huỳnh Quang Hải, thứ trưởng Bộ Tài chính, bị kỷ luật cảnh cáo

Căn cứ theo quy định về xử lý kỷ luật với công chức, quyết định kỷ luật số 1190 của Ủy ban Kiểm tra trung ương, sự thống nhất của Ban cán sự Đảng Chính phủ, xét đề nghị của các bộ: Tài chính, Nội vụ, Thủ tướng quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Quang Hải, thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Huỳnh Quang Hải đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và Ủy ban Kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật hồi tháng 6.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 36, Uỷ ban Kiểm tra trung ương đã kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Quang Hải, ủy viên Ban cán sự Đảng, thứ trưởng Bộ Tài chính.

Lý do, ông Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và Bộ Tài chính.

Theo Tuổi trẻ , ,

No comments:

Post a Comment